Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ölçmede Hata by Mind Map: Ölçmede Hata

1. öğrenciden kaynaklanan hatalar

2. öğretmenden kaynaklanan hatalar

3. sistematik hata

4. Ölçmeciden yapıl hatalar

5. Tesadüfi Hata

6. sabit hata

7. Ölçme araçlarından kaynaklanan hatalar

8. Ölçmenin Yapıldığı Ortamdan Kaynaklanan Hatalar

9. Ölçülen kişiden kaynaklanan hata

10. Ölcmenin yapıldığı gruptan kaynaklanan hata