Hur styrs Sverige?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hur styrs Sverige? by Mind Map: Hur styrs Sverige?

1. Partierna

1.1. Vänsterpartiet

1.2. Socialdemokraterna

1.3. Miljöpartiet

1.4. Centern

1.5. Liberlalerna

1.6. Moderaterna

1.7. Kristdemokraterna

1.8. Sverigedemokraterna

2. Riksdag

2.1. De partier som får över 4% av rösterna

2.2. 349 politker sitter där

2.3. Beslutar om lagar, landets pengar, utser statsminister, kontrollerar regeringen

3. Regering

3.1. Styr Sverige

3.2. Statsminister och andra ministrar

3.3. Ska komma med förslag till riksdag PROPOSITION

3.4. Presentera Budgetproposition

3.5. Se till att Riksdagens beslut genomförs

4. Att granska makten är viktigt

4.1. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN = allt som myndigheter gör är öppet för alla att se och ta del av.

4.2. KU konstitutionsutskottet har i uppgift att kolla att regeringen gör sitt jobb.

4.3. JO Justitieombudsmannen hjälper människor som tycker de blivit behandlade fel.

4.4. MISSTROENDEFÖRKLARING = Om inte riksdagen litar på att regeringen gör sitt jobb. I värsta fall kan regeringen tvingas avgå.

5. Val

5.1. vart 4:e år

5.1.1. i September

5.2. Svensk medborgare

5.2.1. Bott i Sverige 3 år

5.3. 18 år

6. Tre val samtidigt

6.1. Riksdag

6.1.1. Lagar och gäller hela landet, tex försvar, statsbudget

6.2. Landsting

6.2.1. Bestämmer över landsting tex sjukvård, kollektivtrafik

6.2.1.1. Stockholms län

6.3. Kommmun

6.3.1. Bestämmer över kommunen tex skolor, äldrevård, sprothallar

6.3.1.1. Nacka Kommun

6.4. Varför olika nivåer?

6.4.1. För att det ser olika ut i Sverige och styret ska komma närmare människorna.

7. Hur ändra en lag i Riksdagen

7.1. 1. Först kommer ett förslag MOTION (från Riksdag) eller PROPOSITION (från Regering)

7.1.1. t.ex. ändra körkortsålder till 17år?

7.2. 2. Riksdagen skickar ut förslaget till passande UTSKOTT som får utreda frågan.

7.2.1. trafikutskottet

7.3. 3. Förslaget skickas till experter och myndigheter. REMISS

7.3.1. experterna får säga vad de tycker

7.4. 4. Utskottet tar in åsikterna från exptererna och skriver sitt BETÄNKANDE

7.4.1. väger in experternas åsikter om säkerhet, statistik.

7.5. 5. Det blir DEBATT om frågan i Riksdagen och sedan en OMRÖSTNING.

7.6. 6. Om det RÖSTAS igenom så ser Regeringen till att beslutet verkställs

7.7. 7. Transportstyrelsen gör förändningarna

8. Demokrati