Lapsen Ajattelukehitys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lapsen Ajattelukehitys by Mind Map: Lapsen Ajattelukehitys

1. kieli

1.1. 2-6 v

1.1.1. taivuttaa jo sanoja vähän

1.1.1.1. virheitä esim. ääntämisessä, kuten "kenkät"

1.1.2. suomenkielisillä lapsilla s- ja r- kirjaimet kehittyvät viimeisinä

1.1.3. kaksikielisillä lapsilla aktivoituvat samat aivoalueet molempia kieliä puhuessa

1.1.3.1. myöhemmin toisen kielen oppineilla, aktivoituvat kielet eri alueilla

1.1.4. Antaa itselleen ohjeita puhuessaan tai kertoo itsellensä, mitä on tekemässä

1.1.4.1. egosentrinen puhe

1.1.4.1.1. vähenee kouluikää koti

1.1.5. ajattelu edistyy kielellisessä vuorovaikutuksessa

1.1.5.1. esim. kun selitetään lapselle mitä kuluneen päivän aikana on tapahtunut

1.2. aloitteleva puhe hidasta ja vähäsanaista

1.2.1. esikoululainen juttelee jo hyvin

1.2.1.1. 5 v = jopa 20 000 sanaa

1.2.2. 2 v = n. 200-500 sanaa

2. ajattelun vaiheet (Piaget)

2.1. sensomotorinen vaihe (0-2 v)

2.1.1. aistien toiminta

2.1.2. motoriikka

2.1.3. refleksit

2.1.3.1. nopea kehitys auttaa lasta keksimään liikkeiden ja seurausten yhteydet

2.1.3.1.1. käsi heiluu > helistin heiluu kädessä

2.1.3.2. https://www.youtube.com/watch?v=_JVINnp7NZ0

2.2. esioperationaalinen vaihe (2-7 v)

2.2.1. symbolinen ajattelu -> sanojen merkitys

2.2.1.1. taitavampi kielenkäyttö ja esineiden hyödyntäminen mielikuvitusleikeissä

2.2.2. kieli mahdollistaa varsinaisen ajattelun

2.2.3. epärealistinen käsitys tahdon toetutumisesta

2.2.4. itsekeskeisyys

2.2.4.1. konkreettinen, egosentrinen ajattelu

2.2.4.1.1. luullaan kuun seuraavan itseään

2.2.4.1.2. sanonnat ymmärretään kirjaimellisesti

2.2.5. ei ymmärretä määrän pysyvyyttä

2.2.5.1. Piagetin vesilasi koe

2.2.5.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=B65EJ6gMmA4

2.2.6. virheellinen rinnastaminen

2.2.7. käsitys siitä mikä on kiellettyä/sallittua

2.2.8. lapsi kuvittelee asioiden olevan kuin hän näkee

2.2.8.1. opettaja asuu päiväkodissa

2.2.8.2. asiat pysyvät samana kunnes lapsi saapuu paikalle

2.2.8.3. poikkeuksia näkyy

2.2.8.3.1. jopa 1.5 v voi ymmärtää muillakin olevan oma elämä

2.2.9. animismi

2.2.9.1. lapsi kuvittelee elottomien esineiden olevan elossa

2.2.9.1.1. esim. nallesta huolehtiminen

2.2.9.1.2. noin 4v mennessä osataan jo erottaa eloton ja elollinen, sekä niiden piirteet

2.3. konkreettisen operaatioiden vaihe (7-12 v)

2.3.1. pienempi itsekeskeisyys

2.3.2. empatia

2.3.3. looginen päättely

2.3.4. ajan ja paikan taju

2.4. käsitteellisen ajattelun vaihe (12 + v)

2.4.1. abstrakti ajattelu

2.4.2. useista näkökulmista ajatteleminen

2.5. KRITIIKKIÄ

2.5.1. vaiheiden rajat nähdään nykyään liikkuvampina yksilöllisten erojen takia

2.5.1.1. esim. kieli ja looginen päättely voivat kehittyä aivan eri aikoina kuin teoriassa väitetään yksilöllisten erojen takia.

2.5.2. teoria ei huomioi esim. harjoitusta

2.5.2.1. taito, kuten kieli voidaan saavuttaa aikaisemmin harjoituksen kautta

2.5.3. ei huomioi ympäristön vaikutuksia

3. Lev Vygotsky

3.1. painotti ympäristön olevan olennainen osa lapsen kognitiivista kehitystä

3.1.1. lapsen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muihin

3.1.1.1. ryhmän tuella paremmat vaikutukset kehitykseen kuin yksin

3.2. lähikehityksen vyöhyke

3.2.1. tila, jossa lapsi vastaanottaa tietoa ja oppii ja etenee nykyisestä osaamisesta potentiaaliseen osaamiseen

3.2.2. KRITIIKKIÄ

3.2.2.1. ei huomioi biologisia tekijöitä

4. biologia

4.1. 0-2 v

4.1.1. 2v aivojen kehitys jo pitkällä, hermosolut jo muodostaneet monia yhteyksiä

4.1.2. hermosolujen aksonien myelisnisaatio. aksonien ympärille muodostuu rasvakerros, joka nopeuttaa hermoimpulssin kulkua

4.1.2.1. esim. luistelu ja mailan pitäminen kädessä samaan aikaan

4.1.2.2. kehittyy vuosien ajan

4.1.2.2.1. max. 20v

4.1.3. lateralisaatio

4.1.3.1. aivopuoliskot vastaavat eri toiminnoista

4.2. 2-6 v

4.2.1. aivokuoren kehittyminen ja aivopuoliskojen välinen yhteistyö

4.2.1.1. tärkeä ymmärtämään esim. puhetta ja siihen liittyviä tunteita

4.2.1.2. kasvojen tunnistus, nimet, taputtaminen, kävely

4.2.1.3. otsalohkon kehittyminen kestää pisimpään

4.2.1.3.1. ajatukset, tunteet, tavoitteet, motorinen toiminta

4.2.1.3.2. tunteiden vivahteikkuus lisääntyy

4.2.1.4. impulssikontrolli ja toiminnanohjaus

4.2.1.4.1. lapsi harkitsee ennen asiaan regoimista

4.2.1.4.2. pieni lapsi esim. jaksa istua alallaan, sen sijaan esikoululainen keskittyy jo rauhassa tehtäviin

5. Jean Piaget

5.1. esitti, että ihmiset muodostavat kokemustensa perusteella sisäisiä malleja, eli skeemoja

5.1.1. esim. lapsi muodostaa skeeman siitä miten lasta kuuluisi hoitaa omien vanhempiensa antamasta hoidosta

5.2. uusien asioiden oppiminen

5.2.1. assimilaatio

5.2.1.1. uusi tieto sulautuu vanhaan

5.2.2. akkomodaatio

5.2.2.1. mukauttaminen, eli sisäinen malli muuttuu

6. Mielen Teoria (Vygotsky)

6.1. Lapsi luo oppimistaan asioista teorioita, kun esimerkiksi yrittää ymmärtää, miksi jokin asia tapahtuu

6.1.1. mielen teoria: Mitäköhän muut ajattelevat? ymmärtäminen, että muillakin on tietoisuus, omat ajatukset ja toiveet

6.2. Lapsi luo mielen teorian noin 4v

6.2.1. ennen tätä, kun esim. leikitään piilosia, peittää lapsi silmänsä/päänsä, sillä lapsi luulee etteivät muut näe häntä, kun ei hänkään näe

6.2.2. voi luoda mielen teorian aikaisemminkin (n. 3v) jos on sisarus kenen kanssa riidellä

7. Puheen Kehityksen Teoria (Vygotsky)

7.1. Puheen kehityksen kolme vaihetta

7.1.1. ukoinen puhe

7.1.1.1. lapsi puhuu ohjaillakseen muita

7.1.1.2. ilmaisee yksinkertaisia ajatuksia ja tunteita

7.1.2. egosentrinen puhe

7.1.2.1. ajatukset ja mielenkiinto itseen liittyviä

7.1.3. sisäinen puhe

7.1.3.1. ajattelu

7.1.3.1.1. ei koostu lauseista

7.1.3.1.2. mielikuvat