Inimkaubandus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inimkaubandus by Mind Map: Inimkaubandus

1. Inimkaubandus on inimeste värbamine, transportimine, ümber asustamine, neile varjupaiga andmine või majutamine jõudu kasutades või sellega ähvardades. Samuti hõlmab inimeste smugeldamine röövimist, pettust, kelmust, jõu kasutamist või isiku kaitsetu või abitu seisundi ära kasutamist, raha või muude soodustuste andmist ja vastu võtmist selleks, et saavutada inimese üle mõjuvõimu omava isiku nõusolekut esimese ekspluateerimiseks.

2. Põhjused

2.1. Vaesus/tööpuudus

2.2. Piiri ületav kuritegevus

2.3. Sooline ebavõrdsus

2.4. Paremad elutingimused teises riigis

2.5. Nõudlus

2.5.1. Odava või tasuta tööjõu järele

2.5.2. Prostitusioonini järele

2.5.3. Tervete organite järele

2.6. Psühholoogiline haavatavus

3. Ohud

3.1. Suremus

3.2. Füüsiline vägivald ja vigastused

3.3. Vägistamine

3.4. Verbaalne vägivald

3.5. Seksuaal- ja reproduktiivne tervis

4. Värbamismeetodid

4.1. Töö- ja õppimisvõimaluste pakkumised ajalehtedes

4.2. Pakkumised Interneti jututubades

4.3. Noorsoovahetusprogrammid

4.4. Modelliagentuurid

4.5. Tutvumisbürood (nt tutvumised eesmärgiga leida abikaasa)

5. Prostitutsioon

5.1. Sunniviisiline

5.2. Vabatahtlik

6. Ennetamine

6.1. Kodune kasvatus

6.2. Parem teadlikus ohtudest

6.3. Ei tohi oma isikutunnistust ära anda

7. Abi saamine

7.1. Pöörduda politseisse/saatkonda/ Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni kohalikku esindusse