NỘI DUNG THẢO LUẬN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NỘI DUNG THẢO LUẬN by Mind Map: NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. KỸ NĂNG MỀM

1.1. RÈN LUYỆN CƠ THỂ

1.1.1. ĂN UỐNG

1.1.2. TẬP LUYỆN

1.1.3. NÃO KHỎE

1.1.3.1. SUY NGHĨ

1.1.4. GIẢI TRÍ

1.1.5. NGỦ

1.1.6. LỊCH SINH HOẠT

1.2. TƯ DUY

1.2.1. TỔ CHỨC KIẾN THỨC

1.2.2. PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG

1.3. TỰ HỌC

1.3.1. THU THẬP THÔNG TIN

1.3.1.1. CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN

1.3.1.2. CÁCH ĐỌC SÁCH

1.3.2. TỔ CHỨC THÔNG TIN

1.3.3. GHI NHỚ

1.3.4. SÁNG TẠO

1.4. LÀM VIỆC

1.4.1. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

1.4.1.1. TÂM LÝ

1.4.1.2. TƯ THẾ TÁC PHONG

1.4.1.3. NỘI DUNG GIAO TIẾP

1.4.2. TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

1.4.2.1. QUẢN LÝ THỜI GIAN

1.4.2.2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1.4.3. LÀM VIỆC TẬP THỂ

1.4.3.1. LÃNH ĐẠO

1.4.3.2. TRANH LUẬN

1.4.3.3. TRAO ĐỔI - CỘNG TÁC

1.4.3.4. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

1.5. TỐ CHẤT CẦN THIẾT

1.5.1. Ý CHÍ VÀ QUAN ĐIỂM

1.5.1.1. Ý CHÍ CHIẾN THẮNG

1.5.1.2. QUAN ĐIỂM LẠC QUAN

1.5.2. SUY NGHĨ LỚN

1.5.3. TỰ TIN

1.5.4. NHIỆT TÌNH

1.5.5. KHIÊM NHƯỜNG

1.5.6. KIÊN NHẪN

1.6. ĐƯƠNG ĐẦU VỚI ÁP LỰC

1.6.1. SAY MÊ SỰ PHÊ BÌNH

1.6.2. HỌC HỎI TỪ THẤT BẠI

1.6.3. KHÔNG GỤC NGÃ

1.6.4. Ý CHÍ

1.6.5. CÁC VẤN ĐỀ CUỘC SỐNG

1.6.5.1. KINH TẾ

1.6.5.2. QUAN HỆ

1.6.5.2.1. GIA ĐÌNH

1.6.5.2.2. BẠN BÈ

1.6.5.2.3. ĐỒNG NGHIỆP

1.6.5.3. TÂM LÝ

2. TIN HỌC VĂN PHÒNG

2.1. CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH, HỆ ĐIỀU HÀNH, THAO TÁC VĂN PHÒNG

2.1.1. PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

2.1.1.1. CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN

2.1.1.2. MỘT SỐ LỖI PHẦN CỨNG ĐƠN GIẢN

2.1.1.3. BẢO TRÌ PHẦN CỨNG

2.1.1.4. PHẦN CỨNG MẠNG

2.1.1.5. CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ PHẦN CỨNG

2.1.1.5.1. chipset

2.1.1.5.2. card màn hình

2.1.1.5.3. card âm thanh

2.1.1.5.4. card mạng

2.1.1.5.5. webcam

2.1.1.5.6. máy in

2.1.2. HỆ ĐIỀU HÀNH

2.1.2.1. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

2.1.2.2. TẠO BẢN SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI

2.1.2.3. CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ PHẦN MỀM

2.1.2.3.1. CÁC PHẦN MỀM CƠ BẢN

2.1.2.3.2. CÀI ĐẶT

2.1.2.3.3. GỠ BỎ

2.1.2.3.4. CÁCH TÌM VÀ BẺ KHÓA PHẦN MỀM

2.1.2.4. BẢO TRÌ PHẦN MỀM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH

2.1.2.5. MỘT SỐ THAO TÁC PHỤ

2.1.2.5.1. CHỈNH GIỜ HỆ THỐNG

2.1.2.5.2. TRANG TRÍ

2.1.2.5.3. CÀI ĐẶT MẠNG

2.1.3. KỸ NĂNG VĂN PHÒNG CHUNG

2.1.3.1. GÕ TIẾNG VIỆT

2.1.3.1.1. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

2.1.3.2. FILE PDF

2.1.3.3. HỆ THỐNG FILE

2.1.3.4. CÀI ĐẶT FONT CHỮ

2.1.3.5. IN ẤN

2.2. WORD

2.2.1. CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

2.2.1.1. ĐÓNG MỞ

2.2.1.2. CÁC THANH CÔNG CỤ

2.2.1.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.2.2. SOẠN THẢO

2.2.2.1. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

2.2.2.1.1. NHẬP

2.2.2.1.2. THAO TÁC TRÊN KHỐI BÔI ĐEN

2.2.2.1.3. THIẾT LẬP TAB

2.2.2.1.4. TÌM VÀ THAY THẾ

2.2.2.1.5. TỰ ĐỘNG THAY THẾ

2.2.2.2. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

2.2.2.2.1. CÁC STYLE

2.2.2.2.2. CÁC YẾU TỐ NHỎ

2.2.2.3. ĐÁNH SỐ THỨ TỰ VÀ DẤU ĐẦU DÒNG

2.2.2.4. ĐỊNH DẠNG ĐẶC BIỆT

2.2.2.4.1. VIẾT CÔNG THỨC TOÁN HỌC

2.2.2.4.2. CHỮ IN HOA TO ĐẦU ĐOẠN

2.2.2.4.3. CHIA ĐOẠN THÀNH CỘT

2.2.2.4.4. CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

2.2.2.5. TRỘN TÀI LIỆU

2.2.3. BẢNG

2.2.3.1. TẠO BẢNG

2.2.3.2. ĐỊNH DẠNG BẢNG

2.2.3.3. TÍNH TOÁN TRÊN BẢNG

2.2.3.4. SẮP XẾP DỮ LIỆU

2.2.3.5. CÔNG CỤ VỀ BẢNG: TABLE AND BORDER

2.2.4. ĐỒ HỌA

2.2.4.1. CHÈN ẢNH

2.2.4.2. VẼ HÌNH, KHỐI

2.2.4.3. TẠO CHỮ NGHỆ THUẬT

2.2.5. IN

2.2.5.1. ĐỊNH DẠNG TRANG IN

2.2.5.1.1. PAGE SETUP

2.2.5.1.2. TIÊU ĐỀ ĐẦU, TIÊU ĐỀ CUỐI

2.2.5.1.3. ĐÁNH SỐ TRANG

2.2.5.1.4. ĐÁNH MỤC LỤC

2.2.5.2. XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

2.2.5.3. IN

2.2.6. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC

2.2.6.1. BẢO VỆ TÀI LIỆU

2.2.6.2. ĐẾM TỪ

2.2.6.3. MACRO

2.2.6.4. CÁC THÀNH PHẦN CẦN LƯU Ý CỦA WORD

2.3. EXCEL

2.3.1. CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

2.3.1.1. ĐÓNG MỞ

2.3.1.2. CÁC THANH CÔNG CỤ

2.3.1.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.3.2. THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

2.3.3. THAO TÁC DỮ LIỆU

2.3.3.1. CƠ BẢN

2.3.3.2. QUẢN TRỊ

2.3.4. HÀM

2.3.5. ĐỒ THỊ

2.3.6. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

2.3.6.1. STYLE

2.3.6.2. TRÌNH BÀY TRANG

2.3.7. IN

2.3.8. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

2.3.8.1. TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI WORD

2.3.8.2. MACRO

2.4. POWERPOINT

2.4.1. CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

2.4.1.1. ĐÓNG MỞ

2.4.1.2. CÁC THANH CÔNG CỤ

2.4.1.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.4.2. CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG

2.4.2.1. CHỮ

2.4.2.2. HÌNH ẢNH - BIỂU ĐỒ

2.4.3. TẠO HIỆU ỨNG

2.4.4. PHONG CÁCH TRÌNH DIỄN

2.4.4.1. TRÌNH BÀY TRANG

2.4.4.2. KỸ NĂNG NÓI (BÁO CÁO, THUYẾT TRÌNH)

2.5. INTERNET, EMAIL VÀ WEB

2.5.1. ĐA PHƯƠNG TIỆN

2.5.1.1. TIN TỨC

2.5.1.2. PHIM

2.5.1.3. NHẠC

2.5.1.4. TÀI LIỆU

2.5.2. MAIL

2.5.3. GAME

2.5.4. LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN

2.5.5. MẠNG XÃ HỘI

3. TIẾNG ANH

3.1. NGỮ PHÁP

3.1.1. CÁCH HỌC

3.1.2. KIẾN THỨC

3.1.3. LƯU Ý

3.2. TỪ VỰNG

3.2.1. CÁCH HỌC

3.2.2. KIẾN THỨC

3.2.3. LƯU Ý

3.3. KỸ NĂNG

3.3.1. NGHE

3.3.1.1. ĐÀI, TV

3.3.1.2. ĐÀM THOẠI

3.3.2. NÓI

3.3.2.1. ĐỌC TRUYỆN SÁCH

3.3.2.2. ĐỌC BÁO

3.3.2.3. TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN

3.3.2.3.1. GIAO TIẾP

3.3.2.3.2. THUYẾT TRÌNH

3.3.2.3.3. TRANH LUẬN

3.3.3. ĐỌC

3.3.3.1. BÁO CHÍ

3.3.3.2. TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

3.3.3.3. TÀI LIỆU KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

3.3.4. VIẾT

3.3.4.1. THƯ

3.3.4.2. LUẬN

4. LINH TINH

4.1. TỔ CHỨC THẢO LUẬN

4.1.1. T7 và/hoặc CN tại nhà Thoan

4.1.2. cách tiến hành

4.1.2.1. trước

4.1.2.1.1. thống nhất lại nội dung và các điểm quan trọng sẽ bàn

4.1.2.1.2. nhờ mỗi người nghiên cứu sâu về 1 vấn đề

4.1.2.1.3. các thông báo và thảo luận trực tuyến

4.1.2.2. trong

4.1.2.2.1. thảo luận tự do không hạn chế

4.1.2.2.2. dẫn dắt, gợi mở và tổng kết

4.1.2.2.3. ghi âm

4.1.2.3. sau

4.1.2.3.1. chuyển bản ghi toàn bộ cuộc nói chuyện

4.1.2.3.2. cơ bản nội dung và các điểm quan trọng buổi sau