Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia by Mind Map: Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia

1. 1. Perjuangan Kebangsaan

1.1. - Sepanjang pejajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang

1.2. - Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak pejajahan Porttugis di Melaka, Belanda, Inggeris dan Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaaan.

2. 2. Pertubuhan

2.1. - Mejelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dan lain-lain yang menjadi medium menentang penjajah.

3. 3. Media Masa

3.1. - Media masa seperti akhbar dan majalah juga berpeeranan sebagai medium penyebaran semangat perjuangan seperti Utusan Melay, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta Sarawak.

4. 4. Tokoh

4.1. - Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dan lain-lain menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan.