Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Reťazec by Mind Map: Reťazec

1. výstup údajov do konzoly

1.1. formátovanie výstupu (f-string)

1.2. pretypovanie číselnej hodnoty str()

2. vstup údajov z konzoly

2.1. pretypovanie reťazca

2.1.1. float()

2.1.2. int()

2.2. kontrola vstupu

2.2.1. výnimky

2.2.1.1. odchytávanie

2.2.1.1.1. try - except - else

2.2.1.1.2. ValueError

2.2.1.1.3. ZeroDivisionError

2.2.1.2. generovanie

2.2.1.2.1. analýza vstupných údajov

2.2.1.2.2. zložené a vnorené podmienky

2.2.1.2.3. raise ValuError

3. operácie

3.1. spájanie reťazcov (+)

3.2. zreťazenie viacerých kópií reťazca (*)

4. operátor

4.1. relačný (<, >, >=, <=, ==, !=)

4.2. príslušnosti (in)

5. funkcie

5.1. ord()

5.2. chr()

5.3. len()

6. index

6.1. výrez

6.1.1. krok

6.2. prechod reťazcom pomocou cyklu FOR

7. metódy

7.1. návratová hodnota

7.1.1. upravená kópia reťazca

7.1.2. číslo

7.1.3. pravdivostná hodnota