Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lõiming by Mind Map: Lõiming

1. Eesmärk

1.1. Praktiline töö

1.2. Rühmatöö

1.3. Paaristöö

1.4. Uurimistöö

2. Metoodika

2.1. Meetodid

2.2. Erinevate andekuste väärtustamine

2.3. Mõtlemistüüpide arvestamine

2.4. Mõjutusvahendid

2.4.1. korra tagamine

3. Lõimingu võimalused

3.1. Ainesisene

3.2. Ainete vaheleline

3.3. Klassidevaheline

3.4. Vanuste vaheline

4. Tagasisidestamine

4.1. Õpilaste raportid

4.2. Refleksioon

4.3. Vastastikkused arvamusavaldused

4.4. Ühisprojekti loomine

4.5. Testid

5. Sisu indikaatorid

5.1. Loovuse arendamine

5.2. Kriitiline mõtlemine

5.2.1. analüüs

5.2.2. võrdlemine

5.2.3. järeldused

5.3. Arutlemine

5.4. Kommunikatiivsus

5.4.1. julgustamine

5.4.2. julgus eksida

5.4.3. suunamine

5.5. Erinevate huvide arvestamine

5.5.1. diferentseeeritud tegevus

6. Tulemuslikkus

6.1. Õpilaste aktiivsus

6.2. Koostöö oskus

6.3. Elulisus

6.4. Lisaväärtuste olemasolu

7. Esitlus

7.1. Suuline eneseväljendus

7.2. Poster

7.3. Tehniline keskkond

7.3.1. õppekeskkonnad

7.3.2. slaidiesitlus

7.3.3. video, animatsioon vms