Du học đồng đội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Du học đồng đội by Mind Map: Du học đồng đội

1. Nội dung

1.1. Tin tức

1.1.1. Tin tức du học

1.1.2. Tin tức học bổng

1.1.3. Thông tin giáo dục khác

1.2. Tư vấn du học

1.3. Du học các nước

1.4. Dịch vụ đi kèm khác

2. SEO

2.1. Onpage

2.1.1. Code

2.1.1.1. Tốc độ

2.1.1.2. Thẻ: Heading,

2.1.1.3. Thẻ Meta

2.2. Offpage

2.2.1. BackLink

2.2.1.1. GSA

2.2.1.2. VPF

2.2.1.3. IFTTT

2.2.1.4. Blog2Social

2.2.1.5. Thủ công

2.2.1.5.1. Diễn đàn DA PA cao

2.2.1.5.2. Rao vặt uy tín

2.2.2. View

2.2.2.1. 10 tool nước ngoài

2.2.2.2. VPF

2.2.2.3. Iclick

3. Quảng cáo

3.1. Google

3.2. Facebook

3.3. Coccoc

3.4. SMS marketing

4. Facebook

4.1. Profile

4.1.1. 10 profile chất lượng

4.1.1.1. Đầy đủ thông tin, avatar, ảnh bìa,...

4.1.1.2. Đăng bài chất lượng

4.1.1.3. Đảm bảo tương tác tốt với bạn bà

4.1.2. Lọc dữ liệu UID

4.1.2.1. Từ group, fanpage, checkin

4.1.2.2. Từ số điện thoại

4.1.2.3. Từ email

4.1.3. Kết bạn khách hàng tiềm năng

4.1.4. Đăng lên tường: 20% giới thiệu sản phẩm

4.2. Group

4.2.1. Tham gia các nhóm mua bán

4.2.2. Tạo và quản trị nhóm bán hàng online

4.3. Fanpage

5. Email marketing

5.1. Email từ khách hàng cũ

5.2. Từ các sàn thương mại điện tử

5.3. Từ quét trên các web

5.4. Từ facebook

5.5. Từ form đăng ký

6. Zalo

6.1. Dữ liệu số điện thoại khách hàng

6.1.1. Từ khách hàng cũ

6.1.2. Từ facebook

6.1.3. Từ quét trên web

6.1.4. Từ form lấy dữ liệu

6.2. Kết bạn theo gọi ý của zalo

6.3. Giới thiệu sản phẩm lên tường

7. Affiliate

7.1. accesstrade.vn

7.2. masoffer.com

7.3. Adpia.vn

7.4. Civi.vn

8. Social network

8.1. Youtube

8.1.1. Nội dung

8.1.1.1. Video du học sinh cung cấp

8.1.1.2. Video tư vấn nếu có

8.1.2. SEO for youtube

8.1.2.1. Tăng view

8.1.2.1.1. 10 tool nước ngoài

8.1.2.1.2. Iclick

8.1.2.1.3. VPF

8.1.2.2. Tăng backlink

8.1.2.2.1. GSA

8.1.2.2.2. VPF

8.1.2.2.3. IFTTT

8.2. Linkedin

8.2.1. Nội dung

8.2.1.1. Như nội dung web

8.2.2. SEO cho linkedin

8.2.2.1. SEO như web chính

9. Rao vặt

9.1. muare.vn

9.2. rongbay.com

9.3. 5giay.vn

9.4. Các web khác