DEKALOG - DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEKALOG - DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI by Mind Map: DEKALOG - DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI

1. SPOMENI SE DA SVETKUJEŠ DAN GOSPODNJI!

1.1. treća Božja zapovijed

1.2. podsjeća nas na svetost nedjelje kao Dana Gospodnjega i na obavezu sudjelovanja na misi i suzdržanja od teških poslova

1.3. zapovijedni blagdani: Božić, Tjelovo, Velika Gospa i Svi Sveti

2. POŠTUJ OCA I MAJKU DA DUGO ŽIVIŠ I DOBRO TI BUDE NA ZEMLJI!

2.1. četvrta Božja zapovijed

2.2. poziva nas na izgradnju obiteljskog zajedništva, na nesebičnu ljubav, poštovanje i zahvalnost prema svojim roditeljima te starijima i nastavnicima

3. NE UBIJ!

3.1. peta Božja zapovijed

3.2. uči nas da je svaki život svet i da je Bog njegov gospodar te od nas traži poštovanje ljudskog života od rođenja do prirodne smrti

3.3. gruba kršenja: ubojstvo, pobačaj, eutanazija, samoubojstvo, otmica, mučenje,...

4. NE SAGRIJEŠI BLUDNO!

4.1. šesta Božja zapovijed

4.2. uči nas da je čovjek jedinstvo tijela i duše i da živi svoju spolnost u kreposti čistoće i bračne ljubavi

4.3. gruba kršenja: blud, prostitucija, homoseksualnost, pedofilija, silovanje,...

5. NE UKRADI!

5.1. sedma Božja zapovijed

5.2. govori nam o čovjekovu pravu na privatno vlasništvo

5.3. TJELESNA DJELA MILOSRĐA: gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnoga i utamničenika pohoditi, zarobljenike i prognanike pomagati, mrtva pokopati

5.4. DUHOVNA DJELA MILOSRĐA: dvouma svjetovati, neukoga poučiti, grešnika pokarati, žalosnoga i nevoljnoga utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi, za žive i mrtve Boga moliti

6. NE RECI LAŽNA SVJEDOČANSTVA!

6.1. osma Božja zapovijed

6.2. uči nas da moramo biti u službi istine

6.3. gruba kršenja: laž, krivo svjedočenje, ogovaranje, klevetanje

7. SAVJEST

7.1. Božji glas u nama koji nam govori što je dobro, a što zlo

7.2. svi imamo temeljnu savjest koja zna da dobro treba činiti, a zlo izbjegavati

7.3. može biti ispravna i pogrešna

7.4. pogrešna može biti nesvladivo i svladivo pogrešna

7.5. vrste savjesti: nježna, licemjerna, tjeskobna, zamršena, skrupolozna, kriva,...

8. JA SAM GOSPODIN BOG TVOJ: NEMAJ DRUGIH BOGOVA UZ MENE!

8.1. prva Božja zapovijed

8.2. poziva nas da vjerujemo u Boga, da ga ljubimo te mu se molimo i klanjamo

8.3. gruba kršenja: praznovjerje, idolopoklonstvo, magija, spiritizam, svetogrđe, simonija, ateizma

9. NE IZUSTI IMENA GOSPODINA BOGA SVOGA UZALUD

9.1. druga Božja zapovijed

9.2. poziva nas da štujemo ime Božje jer je sveto i zabranjuje nedolično spominjanje ili vrijeđanje Božjeg imena, Isusa i Crkve

9.3. gruba kršenja: psovka, kletva, krivokletstvo, bogohuljenje

10. NE POŽELI TUĐEG ŽENIDBENOG DRUGA!

10.1. deveta Božja zapovijed

10.2. potiče nas na bračnu ljubav i vjernost

10.3. gruba kršenja: preljub, rastava, mnogoženstvo, predbračni spolni odnos,...

11. NE POŽELI NIKAKVE TUĐE STVARI!

11.1. deseta Božja zapovijed

11.2. upozorava nas na opasnost od pohlepe za materijalnim dobrima i poziva na "siromaštvo srca"