Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT analiza by Mind Map: SWOT analiza

1. Snage

1.1. Fizički resursi

1.1.1. Teren za sadnju

1.1.1.1. Povoljna lokacija nasada

1.1.2. Oprema

1.1.3. Građevine

1.2. Financijski resursi

1.2.1. Poslovanje bez duga

1.3. Imidž koji imaju eko proizvodi

1.4. Cijena voća

1.5. Ljudski potencijali

1.5.1. Dobri međuljudski odnosi

1.5.2. Stručno znanje

1.5.3. Radni elan

1.5.4. Dobra organizacija

2. Prilike

2.1. Udruživanje

2.1.1. Zadruge

2.1.2. Suradnja s iskusnim malinarima

2.2. Povećanje proizvodnje

2.2.1. Pčele

2.2.2. Kupnja dodatnih površina

2.3. Širenje palete proizvoda

2.3.1. Prerada

2.3.1.1. Sokovi

2.3.1.2. Džemovi

2.3.1.3. Sušenje

2.3.1.4. Smrzavanje

2.4. Poboljšanje prodaje

2.4.1. Izravna prodaja

2.4.1.1. Sajmovi

2.4.1.2. Tržnice

2.4.1.3. Samoberba

2.4.2. Gospodarska promidžba

2.4.2.1. Reklamiranje

2.4.2.1.1. Plakati

2.4.2.1.2. Internet

2.4.2.2. Lokalni, nacionalni i intern. događaji

2.4.3. Publicitet

2.4.3.1. Javni istupi

2.4.3.1.1. Radio, TV emisije

2.4.3.1.2. Članci u tiskovinama

2.5. Financijske potpore

2.5.1. Za zaposlenje mladih

2.5.2. Za nove strojeve

2.6. Smanjenje troškova

2.6.1. Permakulturni dizajn

2.6.1.1. Menadžment vode

2.6.1.2. Kolanje nutrijenata

2.6.1.3. Baziranje na obnovljivim izvorima energije

2.7. Zaštita proizvoda

2.7.1. Oznaka izvornosti

2.7.2. Oznaka zemljopisnog podrijetla

2.8. Dodatna edukacija proizvođača

2.8.1. Web seminari o uzgoju maline

2.8.2. Povezivanje s domaćim i stručnjacima iz inozemstva iz područja voćarstva

2.9. Uvođenje novih, vlastitih oznaka za proizvod

2.9.1. 0 Carbon footprint

3. Slabosti

3.1. Ovisnost oinputima

3.2. Radna snaga

3.3. Neiskustvo

3.4. Tlo s malo organske tvari

3.5. Maline potrebno brzo prodati

4. Prijetnje

4.1. Uvoz jeftinijih malina

4.2. Konkurencija

4.3. Vremenske neprilike

4.3.1. Suša

4.3.2. Tuča

4.3.3. Mraz

4.4. Ekonomske

4.4.1. Rast cijene inputa

4.5. Agrotehničke

4.5.1. Bolesti, štetnici

4.6. Susjedi

4.6.1. Onečišćenje pesticidima

4.7. Zakonodavne

4.7.1. Rast poreza

4.7.2. Dodatni tehnički i zdravstveni zahtjevi