Õppekavade lõimumine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õppekavade lõimumine by Mind Map: Õppekavade lõimumine

1. Tegevus (milles asi seisneb)

1.1. erinevate ainete lõimumine

1.2. Tutvumine õppekavaga

2. Milleks, peab valmis olema

2.1. Positiivne, paindlik suhtumine

2.2. Õppekava peab olema läbi mõeldud

2.3. Osapooled peavad olema valmis koostööd tegema

3. Tulemus

3.1. Seose tekkimine erinevate ainete vahel

3.2. Õpetajate koostöö muutub paremaks

3.3. Õppekavade lõimumine

3.4. Õpilastel on lihtsam õppida erinevaid aineid, sest nad näevad seoseid

4. Probleemid

4.1. Sarnaseid teemasid kahe erineva aine vahel on vähe.

4.2. Suhtumine on halb, konservatiivne, ei taheta uusi asju katsetada