B.1.1.UČENIK UOČAVA MEĐUKULTURNA ISKUSTVA U POZNATOME KONTEKSTU TE PREPOZNAJE OSNOVNE ČINJENI...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
B.1.1.UČENIK UOČAVA MEĐUKULTURNA ISKUSTVA U POZNATOME KONTEKSTU TE PREPOZNAJE OSNOVNE ČINJENICE I OBILJEŽJA KULTURA CILJNOGA JEZIKA ILI DRUGIH KULTURA I UOČAVA SLIČNOSTI S VLASTITOM KULTUROM by Mind Map: B.1.1.UČENIK UOČAVA  MEĐUKULTURNA ISKUSTVA  U POZNATOME KONTEKSTU  TE PREPOZNAJE OSNOVNE  ČINJENICE I OBILJEŽJA KULTURA CILJNOGA JEZIKA ILI  DRUGIH KULTURA I UOČAVA SLIČNOSTI S VLASTITOM KULTUROM

1. -prepoznaje nazive zemalja

1.1. Učenicima predstaviti jednu po jednu plišanu igračku sa zastavom zemlje ciljnog jezika koja je isprintana i zalijepljena na igračku te reći otkud dolazi.

1.2. Učenici ponovno igraju memory ili učiteljica kaže naziv zemlje, a učenici moraju dotaknuti pravu plišanu igračku

2. prepoznaje i pozitivno reagira na različite knji- ževne tekstove (npr. pje- smice, brojalice, slikovni- ce i sl.)

2.1. Učenici slušaju pjesmicu koju njihovi vršnjaci u zemljama ciljnog jezika uče u njihovoj dobi te uz pomoć TPR metode uče riječi i pokrete.

2.2. Učenici, dok crtaju ili bojaju napisana imena iz zemalja ciljnog jezika (listić koji je učiteljica pripremila) slušaju pjesmicu i pjevuše

2.3. Učenici, nakon što su usvojili tekst, govore znaju li sličnu pjesmicu na vlastitom jeziku te, ako znaju, uz pomoć učiteljice, objašnjavaju sličnosti i razlike u isto vrijeme izvodeći pokrete (TPR metoda)

3. - uočava imena i tipična prezimena vršnjaka iz zemalja ciljnoga jezika

3.1. Pokazati učenicima kratki video u kojem se predstavljaju njihovi vršnjaci iz zemalja ciljnog jezika. Uz učenje tipičnih imena i prezimena učenici slušaju i predstavljanje na ciljnom jeziku: Hello, my name is...

3.2. Donijeti nekoliko igračaka (plišani medvjedići, lutke), dati im imena i prezimena iz zemalja ciljnog jezika te učenici igraju uloge. Moraju upotrijebiti Hello, my name is... konstrukciju rečenica

3.3. Igrati igru memory u kojoj učenici pokazuju na određenu igračku i govore kako se ona zove.

4. -prepoznaje posebnosti obiteljskih proslava i načina obilježavanja blagdana

4.1. Metodom razgovora i slikovnih kartica učenici se upoznavaju s nazivima blagdana na ciljnom jeziku te u isto vrijeme govore nazive na vlastitom jeziku

4.2. Učenici govore o proslavi blagdana u vlastitoj obitelji, a učiteljica im objašnjava ako ima razlika izmedju vlastite zemlje i zemalja ciljnog jezika

4.3. Učenici uz pomoć plišane igračke ili lutke koja glumi da je dječak ili djevojčica iz zemalja ciljnog jezika, a došli su na proputovanje Hrvatskom, razgovaraju o proslavi blagdana u svojoj obitelji upotrebljavajući najosnovniji vokabular (Christmas, Easter, Santa...)