Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VÕRGUSTIKUD by Mind Map: VÕRGUSTIKUD

1. ÕPETAJATE ÜHENDUSED

1.1. MUUD ÜHENDUSED

1.1.1. Filmihuviliste õpetajate kogukond

1.1.2. Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts

1.1.3. Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing

1.1.4. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon

1.1.5. Rahvusvaheliste Koolide Õpetajate Ühing

1.1.6. Eesti Vabahariduse Õpetajate Selts

1.1.7. Haridustehnoloogia Võrgustik

1.1.8. DigiTiiger

1.1.9. Eesti Erapedagoogide Liit

1.1.10. Eesti Kutseõpetajate Ühing

1.2. MTÜ ÕPETAJATE ÜHENDUSTE KOOSTÖÖKODA

1.2.1. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing

1.2.2. Eesti Informaatikaõpetajate Selts

1.2.3. Eesti Haiglaõpetajate Selts

1.2.4. Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

1.2.5. Eesti Klassiõpetajate Liit

1.2.6. Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühendus

1.2.7. Eesti Käsitööõpetajate Selts “ Aita”

1.2.8. Eesti Matemaatika Selts

1.2.8.1. Koolimatemaatika ühendus

1.2.9. Eesti Töö- ja Tehnoloogiakasvatuse Liit

1.2.10. Eesti Tööõpetajate Selts

1.2.11. Inimeseõpetuse Ühing

1.2.12. Lõimitud Aine- ja Keeleõppe Võrgustik

1.2.13. Eesti Lasteaednike Liit

1.3. VALDKONDLIKUD ÜHENDUSED

1.3.1. Kutsekeel

1.3.2. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

1.3.3. Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit

1.3.4. Eesti Muusikaõpetajate Liit

1.3.5. Erialakeelte õpetajate kogukonnad

1.3.6. Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing

1.3.7. Kunstihariduse Ühing

1.3.8. Eesti Keelpilliõpetajate Ühing

1.4. EESTI ÕPETAJATE LIIT

1.4.1. Eesti Algklasside Õpetajate Selts

1.4.2. Eesti Keemiaõpetajate Liit

1.4.3. Eesti Majandusõpetajate Selts

1.4.4. Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Ühing

1.4.5. Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

1.4.6. Eesti Usuõpetajate Liit

1.4.7. Vene Keele Õpetajate Selts

1.4.8. Vene Koolide Õpetajate Ühendus

1.5. AINEPÕHISED ÜHENDUSED

1.5.1. Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts

1.5.2. Eesti Jaapani Keele Õpetajate Ühing

1.5.3. Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

1.5.4. Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liit

1.5.5. Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

1.5.6. Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

1.5.7. Eesti Füüsika Selts

1.5.8. Käsitööõpetajate Kogukond

1.5.9. Eesti Emakeeleõpetajate Selts

1.5.10. Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit

1.5.11. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

1.5.12. Eesti Klaveriõpetajate Ühing

1.5.13. Majandusõpetajate Kogukond

1.5.14. Kunstiõpetuse Õpetajate Kogukond

2. HARIDUSÜHENDUSED

2.1. MTÜ Hea Algus

2.2. Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis

2.3. B.G. Forseliuse Selts

2.4. Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts

2.5. Johannes Käisi Selts

2.6. Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut

2.7. HARIDUSLIIDUD

2.7.1. Eesti Tantsuhariduse Liit

2.7.2. Avatud Hariduse Liit

2.7.3. Eesti Turismihariduse Liit

2.7.4. Eesti Vabaharidusliit

2.8. SIHTGRUPPIDE ÜHENDUSED

2.8.1. Eesti Õpilasesinduse Liit

2.8.2. KOOLIJUHTIDE ÜHENDUSED

2.8.2.1. Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

2.8.2.2. Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing

2.8.2.3. Eesti Koolijuhtide Ühendus

2.8.3. Eesti Mentorite Ühing

3. ERIALALIIDUD

3.1. Eesti Kaubandus-Tööstukoda

3.2. International Chamber of Commerce Eesti (endine Eesti Väliskaubanduse Liit)

3.3. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

3.4. Eesti Tööandjate Keskliit

3.5. Eesti Arhitektide Liit

3.6. Eesti Ehitusettevõtjate Liit

3.7. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

3.8. Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

3.9. Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liit

3.10. Eesti Kalaliit

3.11. Eesti Kaupmeeste Liit

3.12. Eesti Keemiatööstuse Liit

3.13. Eesti Kindlustusseltside Liit

3.14. Eesti Leivaliit

3.15. Eesti Lihaliit

3.16. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA)

3.17. Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon

3.18. Eesti Masinatööstuse Liit

3.19. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

3.20. Eesti Mööblitootjate Liit

3.21. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing – PROLOG

3.22. Eesti Pangaliit

3.23. Eesti Piimaliit

3.24. Eesti Plastitööstuse Liit

3.25. Eesti Projektbüroode Liit

3.26. Eesti Puitmajaliit

3.27. Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

3.28. Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit

3.29. Eesti Sadamate Liit

3.30. Eesti Toiduainetööstuse Liit

3.31. Eesti Turbaliit

3.32. Eesti Trükitööstuse Liit

3.33. Eesti Turismifirmade Liit

3.34. Eesti Väike – ja keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)

3.35. Eesti Õliühing