ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ by Mind Map: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

1. Мета і цілі оцінювання у сучасній школі

1.1. Формувальне оцінювання дозволяє:

1.1.1. вибудовувати індивідуальну траекторію розвитку учнів;

1.1.2. оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього процесу;

1.1.3. вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню;

1.1.4. мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати;

1.1.5. виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях

1.2. цілі оціньовання

1.2.1. Здійснення моніторингу прогресу учня

1.2.2. Визначення дітей з особливими освітніми потребами

1.2.3. Оцінювання методів викладання

1.2.4. Перегляд змісту навчальної програми

1.2.5. Надання інформації батькам

1.2.6. Надання підтримки учням у самооцінюванні

1.2.7. Порівняння наявного рівня сформованості компетентності з очікуваними результатами

2. Коли починати оцінювання?

2.1. Оцінювання на початку навчального року

2.1.1. Якими знаннями і вміннями володіють учні?

2.1.2. Якими є їхні навчальні стилі (наприклад, який спосіб сприйняття інформації переважає)?

2.1.3. Якими є їхні інтереси?

2.2. спостереження під час роботи з учнями

3. Спостереження і записи

3.1. Записи спостережень у класі

3.2. записи життєвих випадків

3.3. портфоліо зі зразками дитячих робіт

3.4. опитувальники батьків та інтерв`ю з батьками

4. Діти з особливими освітніми потребами

5. Основні аспекти процесу оцінювання

5.1. Вербальне оцінювання

5.2. словесне оцінювання

5.3. Відстеження індивідуальних досягнень учнів

5.4. Надання зворотного зв’язку

5.4.1. інструменти зворотного зв’язку

5.4.1.1. «Долоньки»

5.4.1.2. «Світлофор»

5.4.1.3. «Ліхтарик»

5.5. Контрольнооцінювальна діяльність

5.5.1. зовнішні мотиви

5.5.2. внутрішні мотиви

5.5.2.1. самоконтроль

5.5.2.2. самооцінювання

6. Технологія портфоліо

6.1. Що таке портфоліо?

6.1.1. відображає сильні сторони дитини, а також її потребиспосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень учня протягом певного періоду навчання

6.1.2. з допомогою портфоліо можна дізнатися хід мислення дитини і спланувати відповідні стратегії та методи роботи з нею

6.1.3. має відображати щоденні види діяльності дитини

6.1.4. має бути постійним процесом – так вони зможуть відображати зусилля дитини, її прогрес та навчальні досягнення за певний період часу

6.1.5. систематичний збір робіт дитини, що проводиться з певною метою

6.1.6. може містити роботи, що відбираються педагогом, дитиною та батьками

6.2. Технологія портфоліо забезпечує досягнення таких цілей:

6.2.1. Поєднання кількісних і якісних оцінок

6.2.2. Надання необхідної інформації вчителям, батькам, учням, іншим зацікавленим особам щодо прогресу учнів, про навчальні види діяльності.

6.2.3. Допомога педагогу у визначенні індивідуальних цілей для дитини.

6.2.4. Шлях для оцінки та розроблення навчальної програми

6.2.5. Забезпечення можливості для учнів брати участь в оцінюванні власних робіт.

6.2.6. Вивчення прогресу розвитку дитини за певний період часу, у тому числі прогрес розвитку відповідних навичок (навички користування ножицями, навички з письма тощо).

6.2.7. Формування основи оцінювання учнівської успішності, виходячи з різних джерел.

6.3. види портфоліо

6.3.1. Робоче (загальне) портфоліо

6.3.1.1. до його створення долучаються усі: вчитель, учень, батьки. Добираються як поточні роботи, так і зразки підсумкових робіт.

6.3.1.2. Позитивними сторонами цього виду портфоліо є те, що воно найбільш точно відображає прогрес розвитку дитини, показуючи її щоденний прогрес.

6.3.1.3. Слабкими сторонами є те, що воно може містити дуже багато різних зразків робіт і створювати ситуацію, коли лише педагог бере відповідальність за його наповнення. Щоб уникнути цього, потрібно утримувати портфоліо в доступному для дитини місці.

6.3.2. Демонстраційне портфоліо (учнівське портфоліо)

6.3.2.1. містить лише найкращі роботи учня, які обираються самим учнем.

6.3.2.2. Такий вид портфоліо є досить сильною мотивацією для дитини виконувати роботи, що демонструють її найкращі здібності.

6.3.2.3. Слабкою стороною демонстраційного портфоліо є те, що у більшості випадків воно може не відображати щоденну діяльність дитини. Наприклад, для дитини з особливими освітніми потребами таке портфоліо не показує її слабкі місця та сфери, де потрібна додаткова допомога

6.3.3. Портфоліо вчителя

6.3.3.1. таке портфоліо містить контрольні (тестові) завдання і зразки робіт, вибрані самим учителем.

6.3.3.2. розділами вчительського портфоліо можуть бути такі:

6.3.3.2.1. розділ «Соціальна компетентність учня»

6.3.3.2.2. розділ «Суспільна робота учня»

6.3.3.2.3. розділ «Творчі роботи»

6.4. Структура учнівського портфоліо

6.4.1. Титульний аркуш «Це Я»

6.4.2. «Мої фотографії»

6.4.3. «Моя сім’я»

6.4.4. «Що я вмію і люблю робити»

6.4.4.1. «Я умію робити»

6.4.4.2. «Я люблю робити»

6.4.4.3. «Мої захоплення»

6.4.5. . «Мій режим дня»

6.4.6. «Мої досягнення і плани»

6.4.7. «Моя зайнятість в гуртках, секціях і клубах»

6.4.8. «Моя творчість» (літературні роботи)

6.4.9. «Мої малюнки»

6.4.10. «Мої успіхи в навчанні»