Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise. by Mind Map: Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise.

1. vastastikune õppimine

2. erinevate rahvaste erisused, nende lood, kulgemine ja ajalugu

3. vastastikune suhtlemine

4. käitumine, käitumisreeglid

5. keel ja kehakeel

6. kultuuri iseloomustab - sugu, sotsiaalne klass, seksuaalne sättumus, poliitiline taust jne

7. individualism ja kollektivism

8. tolerantsus

9. usk, uskumused

10. traditsioonid, folkloor ja pärimus

11. väärtused

12. koostöö, paindlikkus