Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise. by Mind Map: Kultuur, kultuuriline mitmekesisus ja mitmekultuuriline nõustamise.

1. vastastikune õppimine

2. erinevate rahvaste erisused, nende lood, kulgemine ja ajalugu

3. tolerantsus

4. vastastikune suhtlemine

5. käitumine, käitumisreeglid

6. usk, uskumused

7. keel ja kehakeel

8. kultuuri iseloomustab - sugu, sotsiaalne klass, seksuaalne sättumus, poliitiline taust jne

9. traditsioonid, folkloor ja pärimus

10. väärtused

11. individualism ja kollektivism

12. koostöö, paindlikkus