Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fizika 10 by Mind Map: Fizika 10

1. Mozgás

1.1. 1. Tájékozódás égen-földön

1.1.1. A fizikai megismerés módszerei

1.1.2. SI mértékegység-renszer

1.1.3. Prefixumok

1.1.4. Fizikai skalár- és vektormennyiségek

1.1.5. Alapvető műveletek vektorokkal

1.1.6. Nyugalom - a mozgás viszonylagossága

1.1.7. Mozgó tárgyak térbeli jellemzői

1.2. 2. A közlekedés kinematikai problémái

1.2.1. Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kinematikai leírása

1.2.2. Nem nulla kezdősebességű egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

1.2.3. A szabadesés jelensége

1.2.4. Az egyenletes körmozgás kinematikai leírása

1.3. 3. A közlekedés dinamikai problémái

1.3.1. Testek tehetetlensége

1.3.2. Inerciarendszer

1.3.3. A Galilei-féle relativitási elv

1.3.4. Tömeg

1.3.5. Lendület és megmaradása

1.3.6. Erőhatás

1.3.7. Erő

1.3.8. Newton-törvények

1.3.9. Erőhatások függetlenségének elve

1.3.10. A dinamika alapegyenlete

1.3.11. Nehézségi erő

1.3.12. Súly és súlytalanság

1.3.13. Erőfajták környezetünkben

1.3.14. Különféle erőhatások és erőtörvényeik

1.3.15. Különféle mozgások dinamikai feltétele

1.4. 4. A tömegvonzás

1.4.1. A geocentrikus és a heliocentrikus világkép

1.4.2. Kepler-törvények és értelmezésük

1.4.3. A Newton-féle gravitációs erőtörvény

1.4.4. A gravitációs állandó mérése

1.4.5. Mesterséges égitestek mozgása

1.4.6. Kozmikus sebességek

1.4.7. Perdület

1.4.8. Perdületmegmaradás

1.5. 5. A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat

1.5.1. Munkavégzés

1.5.2. A munkavégzés típusai

1.5.3. Mechanikai energia és megmaradása

1.5.4. A munkatétel

1.5.5. Konzervatív erők

1.5.6. Energiaviszonyok súrlódásnál és ütközésnél

1.5.7. Teljesítmény, hatásfok

1.6. 6. Egyszerű gépek a mindennapokban

1.6.1. Merev test

1.6.2. Erőkar

1.6.3. Forgatónyomaték

1.6.4. Támadáspont és hatásvonal

1.6.5. Az egyensúly fogalma

1.6.6. Súlyvonal

1.6.7. Súlypont

1.6.8. Az egyensúly feltétele

1.6.9. Egyensúlyi helyzetek

1.6.10. Egyszerű gépek és alkalmazásuk

1.7. 7. Rezgések és hullámok

1.7.1. Mechanikai rezgés

1.7.2. A rezgések leírása

1.7.3. Harmonikus erő

1.7.4. A harmonikus rezgőmozgás és létrejöttének feltétele

1.7.5. A rezgés energiaviszonyai

1.7.6. A fonálinga

1.7.7. Mechanikai hullámok és jellemzőik

2. Energia

2.1. 8. Energia nélkül nem megy

2.1.1. Termikus kölcsönhatás

2.1.2. Termikus egyensúlyi állapot

2.1.3. A hőmennyiség fogalma

2.1.4. A hőmérséklet és mérése

2.1.5. Hőmérsékleti skálák

2.1.6. Hőkapacitás

2.1.7. Fajhő

2.1.8. Az ember és a gépek energiaforrása

2.2. 9. A Nap

2.2.1. A Nap felépítése

2.2.2. A sugárzás energiája

2.2.3. A sugárzás elnyelődése

2.2.4. A Nap energiájának felhasználása

2.2.5. Hősugárzás

2.2.6. Hővezetés

2.2.7. Hőáramlás

2.2.8. A hőterjedés alkalmazása

2.3. 10. Energia-átalakító gépek

2.3.1. Belső energia

2.3.2. Térfogati munka

2.3.3. A hőtan első fő tétele és értelmezése

2.3.4. Elsőfajú perpetuum mobile

2.3.5. Az ekvipartíció tétele

2.3.6. Gázok állapotának jellemzése

2.3.7. Állapotváltozások

2.3.8. Körfolyamatok és alkalmazásuk

2.4. 11. Hasznosítható energia

2.4.1. Megújuló és nem megújuló energiaforrások

2.4.2. Az energia felhasználása a Földön

2.4.3. Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok

2.4.4. A hőtan II. fő tétele és értelmezése

2.4.5. Entrópia

2.4.6. Másodfajú perpetuum mobile

2.4.7. Nukleáris energia előállítása és felhasználása

3. Jelmagyarázat

3.1. Matematiika

3.2. Hőtan

3.3. Erő

3.4. Munka