โครงงาน STEM เรื่อง สบู่ดอกอัญชัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน STEM เรื่อง สบู่ดอกอัญชัน by Mind Map: โครงงาน STEM เรื่อง สบู่ดอกอัญชัน

1. T - เทคโนโลยี

1.1. สืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีในการหาสรรพคุณของดอกอัญชัน

2. ออกแบบโครงงานนี้ด้วยอะไร

2.1. Mindmeister

3. S - วิทยาศาสตร์

3.1. การทดลองนำสารมาผสมรวมกันเพื่อให้เกิดชิ้นงานของโครงงาน

4. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

4.1. สร้างลิงค์ในเว็บและทำในยูทูป

5. ตกแต่งโครงงานด้วยอะไร

5.1. Mindmeister

6. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

6.1. นักเรียนและบุคคลทั่วไป

7. E - การออกแบบ

7.1. ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ์ลงไปในหม้อต้ม คนให้ละลาย ใส่น้ำอัญชันลงไป จากนั้นคนให้เข้ากัน นำไปใส่ในแม่พิมพ์ แล้วนำไปแช่เย็น

8. M - คณิตศาสตร์

8.1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

9. ทำโครงงานเพื่ออะไร

9.1. ให้นักเรียนนำไปใช้ในการศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน