โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง by Mind Map: โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

1. E การออกแบบ

1.1. การออกแบบรูปร่างของเทียนหอม การเลือกกลิ่นของเทียนหอม การออกแบบวิธีขั้นอนการทำ

2. M คณิตศาสตร์

2.1. การคิดคำวรสัดส่วนในการทำ การตวงส่วนผสม

3. ตกแต่งด้วยโปรแกรมอะไร

3.1. Microsoft word mindcrosoft Powerpoint

4. ประโยชน์การนำไปใช้

4.1. นำไปไล่ยุง

4.1.1. ลดอาการคัดจมูก

5. ทำโครงงานนี้เพื่ออะไร

5.1. เพื่อไล่ยุง

5.1.1. ทำให้คนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก

6. S วิทยาศาสตร์

6.1. การสกัดสาร

7. T เทคโนโลยี

7.1. การทำมาใช้ทำงานรูปเล่มในการนำเสนอ

8. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

8.1. การทำเว็ปนำเสนอให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา และนำไปใช้

9. จุดประสงค์การทำโครงงาน

9.1. เพื่อศึกษาว่าสมุนไพรสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง

9.1.1. เพื่อนำเทียนหอมใช้ในการป้องกันยุง

9.1.1.1. เพื่อการตกแต่งที่สวยงาม

10. ผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้

10.1. วัยรุ่น

10.1.1. ผู้ใหญ่

10.1.1.1. ทุกคนสามารถใช้ได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟ