Muhasebede Kullanılan Belgeler

Muhasebede Kullanılan Belgeler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Muhasebede Kullanılan Belgeler by Mind Map: Muhasebede Kullanılan Belgeler

1. TTK'da Yer Alan Belgeler

1.1. Kambiyo Senetleri

1.1.1. Bono

1.1.2. Poliçe

1.1.3. Çek

1.2. Menkul Kıymetler

1.2.1. Hisse Senedi

1.2.2. Tahvil

2. Şekle Tabi Olmayan Belgeler

2.1. Tahsilat Makbuzları

2.2. Muhasebe Fişleri

2.2.1. Kasa Fişleri

2.2.1.1. Tahsil Fişi

2.2.1.2. Tediye Fişi

2.2.2. Mahsup Fişi

3. VUK'da Yer Alan Belgeler

3.1. Fatura ve Sevk İrsaliyesi

3.1.1. Fatura

3.1.2. İrsaliye

3.1.3. İrsaliyeli Fatura

3.2. Fatura Yerine Geçen Belgeler

3.2.1. Perakende Satış Belgesi

3.2.2. Gider Pusulası

3.2.3. Müstahsil Makbuzu

3.2.4. Döviz Alım ve Satım Belgeleri

3.2.5. Fatura Yerine Geçen Diğer Belgeler

3.3. Serbest Meslek Makbuzu

3.4. Ücret Bordroları

3.4.1. Genel Ücret Bordrosu

3.4.2. Kıdem Tazminatı Ücret Bordrosu

3.5. Diğer Evrak ve Belgeler

3.5.1. Taşıma İrsaliyesi ve Ambar Tesellüm Fişi

3.5.2. Yolcu Listeleri

3.5.3. Günlük Müşteri Listeleri

3.5.4. Adisyon

3.5.5. Reçeteler