Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

לימוד שברים by Mind Map: לימוד שברים
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

לימוד שברים

הכישורים שצריך לדעת בשביל 'לדעת שברים' מופיעים כאן, בליווי סרטונים מסבירים, הפניות לספרים ודפי עבודה, ומשחקים לתרגול.

בשיטות האלו יש קצת חישובים - כפל חילוק וחיבור, אפשר וכדאי לעשות העברות אלו גם על ידי ציור

קישורים

חאן אקדמי

אני10

לרנטיוב - שברים

סיכום ויקיפדיה

שברים גרפיים

links

khan acedemy, english

sheppard

nvlm

visual math learning - fractions

הוא מקריא בקול מעצבן אבל יש שם דברים נחמדים כשמתקדמים ולא מקשיבים לו

הגדרות והסברים בסיסיים

השבר היסודי - מחלקים אחד לחלקים

שבר פשוט

זיהוי שברים

זיהוי שברים 1

השבר כמה שיוצא כשמחלקים אחד לכמה חלקים.

זיהוי שברים 2

השבר ככמה מתוך כמה: 3 ילדים מתוך 6 אוהבים מיינקראפט.

זיהוי שברים 3 - שברים מעורבים

שברים שהם גדולים מ1

השוואה, הרחבה וצמצום של שברים

השוואה פשוטה - המונים שווים או המכנים שווים

השוואת שברים פשוטים - קריאה בספר 'שברים פשוטים באמת', עמ' 38

השוואה על ידי הרחבה וצמצום

צמצום מתקדם

תרגול צמצום והרחבה

חיבור וחיסור שברים

חיבור וחיסור של שברים

שימו לב, יש כאן מושג

כפל וחילוק שברים, יותר פשוט מחיבור

חאן - הכפלת שברים

חילוק שברים

משחקים

משחק שברים להדפסה וגזירה

לבני שברים

למה זה מתקשר

הסתברות וסיכויים

שברים עשרוניים

אחוזים

יחסים

שאלות שקשורות לחיים ששברים עונים עליהן

דברים מגניבים עם שברים