Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

לימוד שברים by Mind Map: לימוד שברים
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

לימוד שברים

הכישורים שצריך לדעת בשביל 'לדעת שברים' מופיעים כאן, בליווי סרטונים מסבירים, הפניות לספרים ודפי עבודה, ומשחקים לתרגול.

בשיטות האלו יש קצת חישובים - כפל חילוק וחיבור, אפשר וכדאי לעשות העברות אלו גם על ידי ציור

קישורים

חאן אקדמי

אני10

לרנטיוב - שברים

סיכום ויקיפדיה

שברים גרפיים

links

khan acedemy, english

sheppard

nvlm

visual math learning - fractions

הוא מקריא בקול מעצבן אבל יש שם דברים נחמדים כשמתקדמים ולא מקשיבים לו

הגדרות והסברים בסיסיים

השבר היסודי - מחלקים אחד לחלקים

הגדרה של שבר, ושל שבר יסודי

שבר פשוט

זיהוי שברים

זיהוי שברים 1

השבר כמה שיוצא כשמחלקים אחד לכמה חלקים.

למידה, חאן - זיהוי מונה ומכנה, חאן - ציור שבר, אני 10 - שברים יסודיים, אני 10 - עוד שברים, קריאה בספר - 'שברים פשוטים באמת' - עמ' 18, תרגול בעמ' 31

תרגול, זיהוי שברים, משחק, זיהוי שברים, עוגה, זיהוי שברים, קווים, אני 10 - הסבר על שברים קוויים - שברים על ציר המספרים

זיהוי שברים 2

השבר ככמה מתוך כמה: 3 ילדים מתוך 6 אוהבים מיינקראפט.

זיהוי שברים 2, משחק

משימה: זיהוי שברים - מצאו בספר 'שברים פשוטים באמת' עמוד שמסביר נושא זה

זיהוי שברים 3 - שברים מעורבים

שברים שהם גדולים מ1

זיהוי שברים מעורבים, משחק

מעבר משבר מדומה לשבר מעורב

מעבר משבר מדומה לשבר מעורב, הסבר עם מספרים - מעבר משבר מדומה לשבר מעורב

הפיכת שבר מעורב לשבר מדומה, הסבר - מעבר משבר מעורב לשבר מדומה

שברים מדומים ומעורבים, הסבר

שברים מדומים, הסבר יותר טוב

זיהוי שברים, משחק\תרגול מגניב

השוואה, הרחבה וצמצום של שברים

השוואה פשוטה - המונים שווים או המכנים שווים

דף תרגול השוואת שברים, אין פתרונות, בדקו אחד לשני

השוואת שברים פשוטים - קריאה בספר 'שברים פשוטים באמת', עמ' 38

תרגול בעמ' 42

השוואה על ידי הרחבה וצמצום

שברים שווים - שברים שהם אותו דבר אבל המספרים שלהם שונים, דף תרגול צמצום והרחבה, הסבר, פתרונות לדף

משחק, הרחבה וצמצום

משחק, הרחבה וצמצום 2

הסבר הרחבת שברים באופן גרפי - לחצו על explain

הסבר הרחבת שברים באופן גרפי - קווים - לחצו על explain

הסבר צמצום שברים באופן גרפי - לחצו על explain

השוואה על ידי צמצום, כרגיל לא עובד

השוואה על ידי הרחבה במכפלה המשותפת הקטנה ביותר, תמיד עובד

צמצום מתקדם

מצמצמים בגורם המשותף הגדול ביותר, מציאת גורם משותף גדול ביותר, משחק

תרגול צמצום והרחבה

דף תרגול בפישוט שברים - צמצום לצורה הפשוטה ביותר, הסבר, פיתרונות

תרגול פישוט שברים

חיבור וחיסור שברים

חיבור וחיסור של שברים

שימו לב, יש כאן מושג

חיבור וחיסור של שברים עם אותו מכנה, ופישוט שלהם, משחק, דף תרגול, פתרונות

חיבור שברים עם אותו מכנה, קווים

חיבור שברים, משחק, עוד משחק

חיסור שברים, משחק

שחקו את משחק השברים פיצה שנמצא על הארונית בכניסה לחדר החקר

איך הופכים את השברים להיות עם אותו מכנה - מציאת מכנה משותף קטן ביותר, תרגול חיבור, תרגול חיסור, חיבור על ידי מכנה משותף, הסבר גרפי, חיבור על ידי מכנה משותף, הסבר גרפי, עוגות

כפל וחילוק שברים, יותר פשוט מחיבור

חאן - הכפלת שברים

תרגול

הכפלת שבר בשלם

הכפלת שבר מעורב בשבר מעורב, קשה

חילוק שברים

תרגול, חאן

תרגול - חילוק שבר מעורב בשבר מעורב, קשה

דף תרגול, חילוק שברים, פתרונות

משחקים

משחק שברים להדפסה וגזירה

דפי שברים להדפסה למשחק

דף עזר

לבני שברים

למה זה מתקשר

הסתברות וסיכויים

שברים עשרוניים

אחוזים

יחסים

שאלות שקשורות לחיים ששברים עונים עליהן

דברים מגניבים עם שברים