MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA by Mind Map: MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA

1. E-portfolio

2. Projekt e-skole

3. Profesionalna komunikacija u virtualnom okruženju

3.1. Yammer

3.2. Loomen

3.3. Facebook

3.3.1. Office 365

4. Izrada, pohrana, razmjena dokumenata

4.1. Googl Drive

4.2. OneDrive

5. matematika com

6. Digitalni komunikacijski alati

6.1. Kahoot

6.2. Testmotz

6.3. Eddpuzle

6.4. Canva

6.5. HotPotatoes

6.6. Bubbl.us

6.7. Kizoa

6.8. Memory

6.9. Moodle

6.10. Pixlr

6.11. Moovly

7. fizika com

8. Radovi na projektima dogovaranje sastanaka, stručnih vijeća

8.1. Padlet

8.2. Trello

8.3. Doodle

8.4. Mentimeter

9. Pretraživanje nastavnih jedinica i drugih sadržaja iz nastavnog plana i programa

9.1. Euditorij

9.2. E-LABARTORIJ

9.3. Digitalni udžbenici

9.4. Nacionalni portal za učenje Nikola Tesla

9.5. Moj scenarij poučavanja

9.6. Geogebra