MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA by Mind Map: MOJA PRVA PROFESIONALNA MREŽA

1. E-portfolio

2. fizika com

3. Projekt e-skole

4. Profesionalna komunikacija u virtualnom okruženju

4.1. Yammer

4.2. Loomen

4.3. Facebook

4.3.1. Office 365

5. Radovi na projektima dogovaranje sastanaka, stručnih vijeća

5.1. Padlet

5.2. Trello

5.3. Doodle

5.4. Mentimeter

6. Izrada, pohrana, razmjena dokumenata

6.1. Googl Drive

6.2. OneDrive

7. Pretraživanje nastavnih jedinica i drugih sadržaja iz nastavnog plana i programa

7.1. Euditorij

7.2. E-LABARTORIJ

7.3. Digitalni udžbenici

7.4. Nacionalni portal za učenje Nikola Tesla

7.5. Moj scenarij poučavanja

7.6. Geogebra

8. matematika com

9. Digitalni komunikacijski alati

9.1. Kahoot

9.2. Testmotz

9.3. Eddpuzle

9.4. Canva

9.5. HotPotatoes

9.6. Bubbl.us

9.7. Kizoa

9.8. Memory

9.9. Moodle

9.10. Pixlr

9.11. Moovly