Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modeli Podataka by Mind Map: Modeli Podataka

1. Pojam modela podataka

1.1. Matematička apstrakcija

1.2. Put za izgradju šeme BP

1.3. Služi za predstavljanje

1.3.1. Logičkih struktura obeležja

1.3.2. Ograničenja

1.3.3. Dinamike izmene stanja realnog sistema

2. Nivoi apstrakcije

2.1. Intenzija

2.2. Ekstenzija

3. Strukturalna komponenta

3.1. Asptraktna formalna predstava skupa pojmova

3.2. Primitivni (atomični) koncept

3.2.1. Postoji "per se"

3.2.2. Ne može se dekomponvati

3.3. Sadrži skupove

3.3.1. Primitivnih koncepata

3.3.1.1. Skup osobina

3.3.1.2. Skup pravila korišćenja

3.3.1.3. Opisana moguća semantika

3.3.2. Formalnih pravila za definisanje složenih koncepata

3.3.2.1. Polazi od primitivnih koncepata

3.3.2.2. Proširuje model podataka

3.3.3. Složenih koncepata

3.3.3.1. Skup osobina

3.3.3.2. Skup pravila korišćenja

3.3.3.3. Opisana moguća semantika

4. Integritetna komponenta

4.1. Skup tipova ograničenja

4.1.1. Skup osobina

4.1.1.1. Pravila specifiranja

4.1.1.2. Pravila interpretacije

4.1.2. Pravila korišćenja

4.1.3. Opisana moguća semantika

4.2. Skup pravila za izvođenje zaključaka o važenju tipova ograničenja

4.3. Skup pravila za kreiranje novih tipova ograničenja

5. Operacijska komponenta

5.1. Sadrži

5.1.1. Upitni jezik

5.1.2. Jezik za definiciju podataka

5.1.3. Jezik za manipulisanje podacima

5.2. Operacija

5.2.1. Aktivnost

5.2.2. Selekcija

5.2.2.1. Asocijativno adresiranje

5.2.2.2. Logički izrazi

5.3. Tipovi

5.3.1. Proceduralna

5.3.1.1. Objekat po objekat

5.3.1.2. Indikator aktuelnosti

5.3.1.3. Programske petlje i grananja

5.3.2. Specifikaciona

5.3.2.1. Skup objekata

5.3.2.2. Na osnovu vrednosti obeležja

5.3.2.3. Neproceduralno