ŽIVOT 90 podporuje seniory ve svébytném životě

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŽIVOT 90 podporuje seniory ve svébytném životě by Mind Map: ŽIVOT 90 podporuje seniory ve svébytném životě

1. JAK

1.1. akutní pomocí v tísni - doma

1.1.1. sjednání rychlé pomoci

1.1.1.1. RZS

1.1.1.2. výjezdovka

1.1.1.3. sousedé

1.1.1.4. blízcí

1.1.2. rada

1.1.3. stabilizace

1.2. trvalou podporou doma

1.2.1. návštěva u seniora

1.2.2. faktická pomoc doma

1.2.3. telefonicky

1.2.3.1. dlouhodobí klienti ST

1.2.3.2. volající na TP

1.2.3.3. obvolávání na TP

1.2.3.4. obvolávání na ST

1.2.4. dopisy pro klienty

1.3. poskytnutím relevantních informací

1.3.1. anonymně - osobně

1.3.1.1. chat

1.3.1.2. telefonicky

1.3.1.2.1. poradna

1.3.1.2.2. ST

1.3.1.2.3. TP

1.3.1.3. v ambulantní poradně

1.3.1.3.1. v komunitním centru

1.3.1.3.2. v ÚVN

1.3.1.3.3. na poliklinice P7

1.3.1.4. anonymně - neosobně

1.3.1.4.1. web

1.3.1.5. mailem

1.3.1.5.1. poradenské centrum

1.3.1.5.2. ST

1.4. advokačně a lobbingem

1.4.1. osobní lobbing

1.4.2. tiskové zprávy a konference

1.4.3. konference Stáří spojuje

1.4.4. Forum (?) life style?

1.4.5. výzkumy

1.4.5.1. Institut

1.4.5.2. 'JTI'

1.4.6. program Institutu

1.4.6.1. kurzy

1.4.6.1.1. ve firmách

1.4.6.1.2. in house

1.4.6.2. kulaté stoly

1.5. outdoorovými akcemi

1.5.1. ad hoc eventy

1.5.1.1. Vánoce v Životě 90

1.5.1.1.1. vánoční projížďka Prahou

1.5.1.1.2. Štědrý večer v Životě 90

1.5.1.1.3. adventní trh v Životě 90

1.5.1.1.4. vití adventních věnců

1.5.1.2. výlety

1.5.1.3. vycházky

1.5.1.4. cvičení v parcích

1.5.2. divadelní zájezdy

1.6. programy v komunitním centru

1.6.1. jazykové kurzy

1.6.1.1. AJ

1.6.1.2. FJ

1.6.1.3. IJ

1.6.1.4. ŠJ

1.6.2. pobyt

1.6.3. pohybové kurzy

1.6.3.1. břišní tance

1.6.3.2. jóga

1.6.4. výtvarné kurzy

1.6.4.1. kreslení

1.6.4.2. keramika

1.6.5. informační jednorázové besedy

1.6.6. fyzioterapie

1.6.7. půjčovna kompenzačních pomůcek

1.6.8. divadelní přestavení

1.6.8.1. filmová

1.6.8.2. divadelní

1.6.8.3. divadelní besedy

1.6.9. informační přednáškové cykly

1.6.9.1. policejní akademie

1.6.9.2. divadelní akademie

1.6.9.3. počítačová gramotnost

1.6.10. reminiscence

1.6.11. pečení

1.6.12. péče o zahradu

1.6.13. stravování

1.6.13.1. jídelna

1.6.13.2. strava na OC

1.6.14. prostor k setkávání

1.6.14.1. kavárna MEZIČASY

1.6.14.2. kavárnička U MARCELKY

2. ZA POMOCI

2.1. ZAMĚSTNANCŮ

2.2. FINANCÍ

2.2.1. 'vysoutěžené'

2.2.1.1. dotace

2.2.1.2. výrobky prodej

2.2.1.3. granty

2.2.1.3.1. veřejné rozpočty

2.2.1.3.2. nadace

2.2.1.4. sociální služby

2.2.2. vlastní tržby

2.2.2.1. kavárna

2.2.2.2. jídelna

2.2.2.3. pronájmy

2.2.2.4. sociální služby

2.2.2.4.1. klienti

2.2.2.4.2. městské části - obce

2.2.2.5. půjčovna kompenzačních pomůcek

2.2.2.6. výrobky

2.2.2.7. benefiční představení

2.2.3. dary

2.2.3.1. firemní

2.2.3.1.1. pronájmy

2.2.3.2. individuální

2.2.3.3. decision makeři

2.2.3.3.1. nadace

2.2.3.3.2. veřejné rozpočty

2.2.3.4. sbírky

2.2.3.4.1. red dress run

2.2.3.4.2. Daruj

2.3. MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ

2.3.1. kompenzační pomůcky

2.3.2. prostory komunitního centra

2.3.3. autopark

2.3.4. technologie

2.3.4.1. vybavení

2.3.4.1.1. dispečink

2.3.4.1.2. PC

2.3.4.1.3. mixpult divadlo

2.3.4.1.4. telefony

2.3.4.1.5. vybavení divadla

2.3.4.1.6. mobiliář

2.3.4.1.7. koncová zařízení TP

2.3.4.2. databáze

2.3.4.2.1. ST

2.3.4.2.2. FR

2.3.4.2.3. Orion

2.3.4.2.4. TP

2.3.4.3. software

2.3.4.3.1. skype

2.3.4.3.2. outlook mail

2.3.4.3.3. office

2.3.4.3.4. Easy Project

2.3.4.3.5. intranet

2.3.4.4. metodiky / know how

3. S KÝM

3.1. s komunitou klientů

3.1.1. blízcí klientů

3.1.2. sousedé

3.1.3. přátelé klientů

3.2. decision makeři

3.2.1. politici

3.2.2. úředníci

3.3. influenceři

3.4. lékaři/zdravotníci

3.5. dobrovolníci

3.5.1. individuální

3.5.2. firemní

3.5.3. firmy

4. VEDLE KOHO (s kým/proti komu)

4.1. poskytovatelé služeb asistovaného života

4.1.1. Smart Care

4.1.2. Anděl strážný

4.1.3. Anděl na drátě

4.2. provozovatelé komunitní center

4.2.1. Elpida

4.2.1.1. linka důvěry

4.2.1.2. vzdělávání

4.2.2. Sue Ryder

4.3. ústavy sociálních služeb