มาตราตัวสะกด ๙ มาตรา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตราตัวสะกด ๙ มาตรา by Mind Map: มาตราตัวสะกด  ๙ มาตรา

1. ปิงปอง

2. มาตรา แม่ ก กา

2.1. ปูแสม

2.2. ขา

2.3. ไชโย

3. มาตราแม่ กก

3.1. สกปรก

3.2. จาก

3.3. ลำบาก

4. มาตรา แม่ กน

4.1. วาฬ

4.2. การงาน

4.3. อาจารย์

5. มาตราแม่ กม

5.1. ขนม

5.2. ลูกอม

5.3. จม

6. มาตรา แม่ เกย

6.1. ถ้วย

6.2. หวย

6.3. สวย

7. มาตราแม่กบ

7.1. จบ

7.2. พบ

7.3. เคารพ

8. มาตราแม่ กด

8.1. กฎ

8.2. ปิด

8.3. ชิด

9. มาตราแม่ กง

9.1. ปิงปอง

9.2. แมลงป๋อง

10. มาตราแม่ เกอว

10.1. แก้ว

10.2. แล้ว

10.3. แห้ว