Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TVP Marketing / Medija Kontakti by Mind Map: TVP Marketing / Medija Kontakti
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TVP Marketing / Medija Kontakti

Funkcija : Asistirati/Voditi u menadžmentu svih funkcija i aplikacija u svakom podsistemu unutar MMCT, osigurati efikasan i hitni razvoj kompletnog sistema, postići MMCT zadatke i ciljeve u razumnom vremenskom okviru, povezujući sve direktno sa TVP-om. Zadaci : Ažuriranje/Pregled baze podataka Resursnih Projekata – Mjesečno. Podnošenje izvještaja TVP-u – Mjesečno. Zakazivanje/Planiranje/Prisustvovanje sastancima sa TVP-om – Mjesečno. Ažuriranje/Pregled menadžerskih fajlova Centralnih Projektnih Timova (Dropbox/GoogleDocs) – Mjesečno. Prisustvovanje sastancima TVP Projektnih Timova – Mjesečno. Pregled MMCT podsistemskog razvoja/operacija/napredovanja – Mjesečno. Ažuriranje/Pregled Globalne Activističke grupne stranice (na TVPActivism.com) – Sedmično. Ažuriranje/Pregled MMCT lista zadataka (Toodledo) - Sedmično. Projektni Menadžeri : Sheena Bratt – MediaContacts@thevenusproject.com

Logistika

Logističko odjeljenje - Funkcija : Ispunjavanje svih IT i tehničkih potreba MMCT-a. Istraživanje, testiranje i savjetovanje vezano za najefikasnije alate koje bi koristio MMCT i svi podtimovi, kako bi se razvila internet osnova za MMCT primjenu (kada je potrebna), koja bi služila za ažuriranje/upravljanje kontaktne baze podataka. Logistički tim će dijelovati savjetodavni izvor ostalim MMCT odjeljenima. Ovaj tim može sprovoditi istraživanje o dostupnim besplatnim alatima. Njihovo testiranje vrše kako bi procijenili da li ti alati odgovaraju potrebama MMCT-a i na osnovu toga savjetuju njihovu upotrebu. Logističko odjeljenje treba da se poveže i bude upoznato sa svim alatima koje koristi TVP zajedno sa IT i Razvojnim timovima, i gdje je to moguće, osigura da svi sistemi unutar TVP-a koriste iste alate/sisteme/platforme, kako bi pomogli efikasnu unaksnu komunikaciju i razmjenu informacija. Logističko odjeljenje će davati MMCT-u redovne ažurirane informacije i sugestije o daljim razvojnim mogućnostima. Zadaci : Upravljanje/Ažuriranje MMCT baze podataka – 2 puta sedmično. Sprovođenje internet istraživanja i testiranje novih dostupnih alata. Konstantna veza sa IT/Razvojnim timovima. Istraživanje i savjetovanje MMCT-a i pod timova. Nuđenje kreativnih sugeasija za dalji razvoj i poboljšanje efikasnosti. Projektni Manadžeri : Heikki Laakko – Finland@tvpactivism.com

Baza podataka

Alati

Razvoj

Komunikacije

  Funkcija : Osigurati postojanje efikasnog komunikacionog sistema unutar MMCT. Komunikacija između svih podsistema i aktivnih članova tima, je od kritičnog značaja za osiguravanje efikasnosti projekata i produktivnosti, kako bi se postigli željeni rezultati. Komunikaciono odjeljenje treba da savjetuje i upućuje sve unutrašnje/spoljašne/nove članove sa svime što je u vezi sa MMCT-imskim unutrašnjim komunikacionim procedurama i platformama. Ovo odjeljenje treba da daje instrukcije i integriše sve nove članove u vezi sa sledećim: TVP vebsajt, Obrazovni materijali, TVP Dizajn vebsjat, Registracija na globalnom aktivističkom portalu, Uputstva za postavljanje "postova" na TVP vebsajtovima, Uputstva za Aktiviste, MMCT Grupna stranica, Opis tima + Arhiva + MindMap struktura + Lista zadataka, Timski sastanci/Ažuriranja/Operacije, Imejl registracija, TeamSpeak registracija/upotreba i sve ostale MMCT platforme.   Zadaci: Zakazivanje/Potvrda MMCT projektnih sastanaka i grupa za učenje -  svake druge sedmice Moderacija/Snimanje svih MMCT sastanaka projektnih timova - svake druge sedmice Pregled/Ažuriranje Wiki arhive sa statističkim podacima i timskim snimcima/materijalima – svake druge sedmice Održavanje MMCT kalendara događaja – 1 Sedmično Izdavanje MMCT grupnih ažuriranja – Kada je potrebno. Savjeti/Uputstva novim MMCT članovima – Kada je potrebno.   Projektni Menadžeri : Globalno - Joe Park – joeapark@yahoo.com EX Jugoslavija region -   TeamSpeak uputvstva za logovanje: Server adresa - voice.thevenusproject.com     ili     ts.thevenusproject.com Password (Lozinka) - TVP  

Wiki Arhiva / Snimci sastanaka

Tim sastanci / Ažuriranja

Moderacija

Edukacija

  Funkcija : Osiguravanje redovnog i planskog obrazovnog procesa unutar MMCT-a. Svi coordinatori i menadžeri trebaju redovno prisustvovati MMCT grupama za učenje, iz razloga da bi se osiguralo da razvoj MMCT-a bude u skladu sa željama, uputstvima i pravcem kojim TVP želi ići, kako bi se osigurao TVP/MMCT integritet. Komunikacija sa svim Medijsko/Resursnim kontaktima treba samo biti izvođena od starne onih koji su redovno prisustvovali MMCT grupama za učenje. Ni jednom MMCT članu neće biti dozvoljeno da učestvuje u Resursnim Projektima bez redovnog prisustvovanja MMCT grupama za učenje. Redovno prisustvovanje grupama za učenje pokazuje zajedno posvećenost i razumjevanje TVP-a. Zadaci : Obezbjediti materijale za učenje – svake druge sedmice. Organizivati i voditi grupe za učenje - svake druge sedmice. Obezbjediti alate za samo-ocjenjivanje - svake druge sedmice. Pratiti prisutnost/učestvovanje na grupnim sastancima – svake druge sedmice. Dostaviti izvještaj centralnom mendžmentu (globalnom timu) svega gore pomenutog – svake druge sedmice.     Projektni Menadžeri : Robert Brill -

Materijali za učenje

Grupa za diskusije (Učenje)

Samo - ocjenivanje

Medijsko - Kontaktni Projekti

  Medijsko Projektni Timovi :     Istraživačko odjeljenje -   Funkcija : Istraživačko odjeljenje će sprovoditi sve aspekte inicijelnog istraživanja ka  potencijalnim kontaktima (koji su podnijet MMCT-u kao predlozi od strane svih aktivista), prije inicijacije bilo kakve komunikacije i prezentacije TVP-a. Tim treba sprovesti opsežno istraživanje i ako je prikladno započeti početnu komunikaciju. Prioriteti treba da budu razumjevanje ciljeva/motiva/namjera kontaktnih osoba (obezbjeđujući odgovarajuće linkove), gdje je moguće procijena njihove upoznatosti/razumjevanja i nivoa podrške za Venus Projekat, i kreativno razmatranje potencijalnih koristi od pozitivne buduće saradnje. Istraživački tim treba pokušati da prikupi što je više moguće informacija i detalja o kontaktnoj osobi. Istraživački tim će onda Prezentacionom odjeljenju podnijeti izvještaj o kontaktu. Prezentaciono odjeljenje će pregledati izvještaje prije započinjanja komunikacije i prezentovanja TVP-a. Svi potencijalni kontaktni predlozi (nakon pregleda jezgrenog-menadžmenta) biće podnijeti Istraživačkom odjeljenju. Istraživački tim će kao radnu listu voditi sopstvenu bazu podataka sa svim potencijalnim kontaktima. Ovi potencijalni kontakti će ostati u bazi podataka/radnoj listi Istraživačkog odjeljenja, dokle se narednim izvještajima oni ne prebace Prezentacionom odjeljenju za projektnu fazu 2. Ovi kontakti onda mogu biti izmješteni iz istraživačke baze podataka kao završeni zadaci. Zadaće : Vidjeti ispod "Uputstvo Istarživačkom Odjeljenju" Sve početne komunikacije sa kontaktima trebaju biti sprovođene isključivo od Prezentacionog odjeljenja. Svaka grupa treba biti sačinjena od minimum 3 člana kako bi se smatrala funkcioinalnom. Istraživanje potencijalnih kontakata treba biti redovno, rezultujući sedmičnim izvještajima o napredku prema Projektnom Menadžeru Istraživačkog Tima (PM). Kada je istraživački tim uradio dovoljno istraživanja o predloženom kontaktu, oni onda zajedno sastavljaju izvještaj; izvještaj onda zajedno pregledava grupa sa PM timom. Once the report contains all the necessary information it is submitted to the MCT core management and liaisons depts by the research group. The PM team then updates the work book showing that research into this contact has been completed and the group can move on to another contact.     MEDIA CONTACTS TEAM-RESEARCH MANUAL TRODUCTION The Venus project media contacts team is, as you can probably guess, the team within the Venus project activism group responsible for researching and contacting individuals, organizations and media groups. To review media contacts team structure look here http://www.mindmeister.com/102112097/vp-media-contacts This training manual is to provide persons doing research for the media contacts research team with all the information and tools necessary to begin doing research into possible contacts as quickly as possible. To review media contacts research team operating procedures request “media contacts research team description”           Information to be sourced (where possible by research dept), initial communication to be conducted by members of the liaisons team using official TVP materials.   What information is required- Name of individual Name of organization Individuals position in organization Individuals field of work(occupation) Type of organization Individuals level of skill with respect to their field of work Level of skill of the organization, level of professionalism. Does the individual or group know of the Venus project? Does the individual or group know of the ideas of a resource based economy via another source of information e.g. another group or media outlet? If so, please try to identify the alternative source in your report. Does the individual or group display in some way that they have a propensity to understand the Venus project direction? If so examples must be presented in the report. Background information into the organizations or persons must be done; a summary of their reputation with the public and society in general must be ascertained and described in the report. After we gather background information on the possible contact we then precede with finding their contact information, phone no. , email address, Skype, living address, affiliate contacts(there may be other persons or organizations that need to be contacted e.g. a personal assistant, affiliate organization ) Research must be done to identify what may be the best way to contact the individual or organizations or find any information that will aid the team tasked with making contact with ones researched.     How to go about finding information- The media contacts team will have a list of persons and organizations that need to be researched; this list will either include the name of certain organizations or individuals. Now that you’ve found the list, choose a contact and let’s begin research. Do a Google search (this may provide some or maybe even all of the information required ) If Google fails to provide all the necessary information, don’t panic, there are many so called people search engines, online phone books, social networking sites you can use e.g. face book, spock, pipl and 123people are just a few of many of these types of services, for a list of up to 50 of these kinds of web services look here http://www.mastersincriminaljustice.com/blog/2009/50-best-people-search-engines-to-track-down-anyone/. As this research team develops we will employ more advanced methods for research , as of now , this is what we got ;).     Project Managers : Michael Vincent – michael.a.vincent@live.com Rohit Hippalgaonkar – rhippalg@purdue.edu       Liaisions Dept -   Function : The liaisons team will play a critical role in all TVP Media Contacts projects. The liaisons team will have the responsibility of initiating communications and presenting TVP to all potential contacts forwarded by the research dept. Following receipt of research report (inc contact details) the liaisons team will devise a strategy for initiation of communication and suggestions for mutually benefiting support/collaboration with said contact, this will involve liaising with MCT core management, TVP and it's Marketing team where appropriate. Initial discussion should take place with MCT core management before initiation of communication. There will be professional/official presentation tools such as e-brochures made available by a collaborative effort between TVP lecture team, expressions media team and marketing teams. Liaisons dept managers should liaise with other project teams and advise as to how these materials/tools can be strategically designed to suit the requirements of MCT Liaisons dept. The liaisons team will hold it's own work-list of phase 2 projects (presentation) contacts, once support and/or collaboration is confirmed individual contacts should then be referred to the appropriate sub-divisions within the MCT Liaisons team for further collaboration and continued communication. Likely sub-divisions to include : TV Contacts, Radio Contacts, Written Press Contacts, Modern Media, Technical Support and General Contacts.     Tasking : Update work book recording the performance of various presentation team members. Manage the productivity/contribution of presentations team members based on performance. Provide media contact team coordinators with bi-weekly updates on presentations team’s progress via project team meetings. Keep the various sub divisions of presentations group up to date with the entire group’s progress via bulletins. Organize group meetings which will not be weekly but held when required. Inform presentations group of media contacts team events. Liaise and familiarise with Marketing team projects/materials. Advise Lecture, Marketing and Venus Expressions teams of material needs where required.       Project Managers : Rohit Hippalgaonkar – rhippalg@purdue.edu Robert Brill – rtbrill11@gmail.com  

Istraživanje

  Research Dept -   Function : The research dept will conduct all aspects of initial research into potential contacts submitted to MCT as leads prior to initiation of communications and presentation of TVP. The team should conduct extensive research and if appropriate open initial communications, priorities should be understanding the aims/motivations/intentions of the contact (providing appropriate links), assessing the contacts familiarity/understanding and level of support for the Venus Project where possible, and creatively consider the possible benefit of positive future collaboration. The research team should try to generate as many contact details as possible. The research team will then submit contact reports to the presentations dept who will review these reports before initiating communication and presenting TVP. All potential leads will (following core-management review) be submitted to the research dept. The research team will hold it's own database of potential contacts as a work-list, these leads will remain on the research team database/work-list until the subsequent reports are submitted to the liaisons dept for project phase 2, these contacts can then be removed from research database as completed tasks.     Tasking : See research team manual below All initial contact communication should only be conducted by liaisons dept. Each group should be made up of at least 3 members to be considered functional. Research into leads should be ongoing resulting in weekly progress reports to Research team Project Management (PM). When a research team has done sufficient research into a given contact, they then put together a report; the report is then reviewed by the group with the PM team. Once the report contains all the necessary information it is submitted to the MCT core management and liaisons depts by the research group. The PM team then updates the work book showing that research into this contact has been completed and the group can move on to another contact.     MEDIA CONTACTS TEAM-RESEARCH MANUAL TRODUCTION The Venus project media contacts team is, as you can probably guess, the team within the Venus project activism group responsible for researching and contacting individuals, organizations and media groups. To review media contacts team structure look here http://www.mindmeister.com/102112097/vp-media-contacts This training manual is to provide persons doing research for the media contacts research team with all the information and tools necessary to begin doing research into possible contacts as quickly as possible. To review media contacts research team operating procedures request “media contacts research team description”           Information to be sourced (where possible by research dept), initial communication to be conducted by members of the liaisons team using official TVP materials.   What information is required- Name of individual Name of organization Individuals position in organization Individuals field of work(occupation) Type of organization Individuals level of skill with respect to their field of work Level of skill of the organization, level of professionalism. Does the individual or group know of the Venus project? Does the individual or group know of the ideas of a resource based economy via another source of information e.g. another group or media outlet? If so, please try to identify the alternative source in your report. Does the individual or group display in some way that they have a propensity to understand the Venus project direction? If so examples must be presented in the report. Background information into the organizations or persons must be done; a summary of their reputation with the public and society in general must be ascertained and described in the report. After we gather background information on the possible contact we then precede with finding their contact information, phone no. , email address, Skype, living address, affiliate contacts(there may be other persons or organizations that need to be contacted e.g. a personal assistant, affiliate organization ) Research must be done to identify what may be the best way to contact the individual or organizations or find any information that will aid the team tasked with making contact with ones researched.     How to go about finding information- The media contacts team will have a list of persons and organizations that need to be researched; this list will either include the name of certain organizations or individuals. Now that you’ve found the list, choose a contact and let’s begin research. Do a Google search (this may provide some or maybe even all of the information required ) If Google fails to provide all the necessary information, don’t panic, there are many so called people search engines, online phone books, social networking sites you can use e.g. face book, spock, pipl and 123people are just a few of many of these types of services, for a list of up to 50 of these kinds of web services look here http://www.mastersincriminaljustice.com/blog/2009/50-best-people-search-engines-to-track-down-anyone/. As this research team develops we will employ more advanced methods for research , as of now , this is what we got ;).       Projektni Manadžeri : EX Jugoslavija region Vladimir Zimmerman - merko13@gmail.com Globalno Michael Vincent – michael.a.vincent@live.com Rohit Hippalgaonkar – rhippalg@purdue.edu Simon Oakden - leschenesriverain@yahoo.com  

Prezentacije

Liaisions Dept - Function : The liaisons team will play a critical role in all TVP Media Contacts projects. The liaisons team will have the responsibility of initiating communications and presenting TVP to all potential contacts forwarded by the research dept. Following receipt of research report (inc contact details) the liaisons team will devise a strategy for initiation of communication and suggestions for mutually benefiting support/collaboration with said contact, this will involve liaising with MCT core management, TVP and it's Marketing team where appropriate. Initial discussion should take place with MCT core management before initiation of communication. There will be professional/official presentation tools such as e-brochures made available by a collaborative effort between TVP lecture team, expressions media team and marketing teams. Liaisons dept managers should liaise with other project teams and advise as to how these materials/tools can be strategically designed to suit the requirements of MCT Liaisons dept. The liaisons team will hold it's own work-list of phase 2 projects (presentation) contacts, once support and/or collaboration is confirmed individual contacts should then be referred to the appropriate sub-divisions within the MCT Liaisons team for further collaboration and continued communication. Likely sub-divisions to include : TV Contacts, Radio Contacts, Written Press Contacts, Modern Media, Technical Support and General Contacts. Tasking : Update work book recording the performance of various presentation team members. Manage the productivity/contribution of presentations team members based on performance. Provide media contact team coordinators with bi-weekly updates on presentations team’s progress via project team meetings. Keep the various sub divisions of presentations group up to date with the entire group’s progress via bulletins. Organize group meetings which will not be weekly but held when required. Inform presentations group of media contacts team events. Liaise and familiarise with Marketing team projects/materials. Advise Lecture, Marketing and Venus Expressions teams of material needs where required. Projektni Manadžeri : EX Jugoslavija region Miroslav Nevidovčić - nevidtvp@gmail.com Duško Lalović - dusko.tvp@gmail.com Globalno Rohit Hippalgaonkar – rhippalg@purdue.edu Robert Brill – rtbrill11@gmail.com

Resursni Projekti

  Resursni Projekti -   Funkcija : Sprovođenje svih faza resursnih projekata (istraživanje, prezentacije, povezivanje). Ovaj tim je tajan po svojoj funkciji. Doprinosi na kritičkim resursnim projektima su zatvoreni. Učestvovanje je moguće samo po pozivu. Trening za timsko učlanjenje je dostupan sa doprinošenjem Medijskim projektima. Oni članovi MMCT-a koji pokažu posvećenost i razumjevanje TVP-a, kroz redovno prisustvo na TVP-ovim  sesijama Pitanja i Odgovora, MMCT grupama za učenje i projektnim sastancima, zajedno sa redovnim doprinosima Medijskim Projektima čime pokazuju konzistentne mogućnosti za izvođenje traženih zadataka, biće pozvani da doprinesu razvoju resursnih projekata. Povjerljivost se mora očuvati unutar tima za resursne projekte dokle god se od TVP-a ne dobiju drugačije obavjesti.   Projektni Menadžeri : Roxanne Meadows – Meadows@thevenusproject.com

Finansiranje

Project Manager : Roxanne Meadows

Film

Project Manager : Roxanne Meadows

Poznate ličnosti

Project Manager : Roxanne Meadows

TVP Aktivizam EX Jugoslavija region: Marketing / Medija Kontaktni Tim - Regruteri / Pomoćnici

  Regionalni Aktivizam MMCT Regruteri / Pomoćnici -   Svaki aktivistički ogranak se ohrabruje da postavi barem jednog Regrutera / Pomoćnika za MMCT (skraćenica od engleskog Marketing Media Contacts Team - Marketing / Medijsko Kontaktni Tim). Regruteri / Pomoćnici trebaju biti tečni u Engleskom i lokalnom jeziku ogranka. Takođe trebaju biti upoznati sa svim aktivnostima regionalnog i globalnog tima, odnosno njihovim projektima. Regruteri / Pomoćnici se trebaju postarati da se svi lokalno prikupljeni kontakti dostave globalnom timu kako bi se dodali u globalnu bazu podataka. Regruteri / Pomoćnici će imati pristup svim MMCT kontaktima u okviru svog regionalnog ogranka. Slijedi lista Regrutera / Pomoćnika po regionima:  EX Jugoslavija region Duško Lalović dusko.tvp@gmail.com Bojan Milutinović bojan.milutinovic.tvp@gmail.com     Belgija – Pier Paul (Pepe) - pepedube@gmail.com Izrael – Johnathan Bird - Israel@tvpactivism.com Meksiko – David Badillo - david.badillotvp@gmail.com Španija - Francisco De La Iglesia - Spain@tvpactivism.com

Legenda znakova i skraćenica

MMCT - skraćenica sa engleskog Marketing Media Contacts Team (Marketing Medijsko Kontaktni Tim) PM - Projekti Menadžeri TVP - (skraćenica od engleskog "The Venus Project" - Venus Projekat) IT - Internet Tehnologije TeamSpeak - (Tim Spik) - Besplatni program za besplatnu glasovnu komunikaciju preko interneta www.TeamSpeak.com MindMap - Crni krug sa brojem - Zastavica zelena - Zastavica crvena - Zastavica žuta - Crveni krug sa X - Zeleni krug sa znakom tačno - Ikonica lista papira - Krug sa strelicom u desno - Žuti trougao sa uskličnikom -

Marketing

TV, Radio, Magazini i Novine

Promotivni materijali

Odnosi sa javnošću