Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

conference "Õpetajalt õpetajale" by Mind Map: conference "Õpetajalt õpetajale"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

conference "Õpetajalt õpetajale"

päev

Innovaatiline kool

Маргарита Римша, Анжелика Мина, Вера Шпакова и Юлия Рачинская

Vebipõhised töövahendid võõrkeeleõpetajatele

Puutetahvel ainetunnis (vene keeles)

Елена Моисеева и Вячеслав Жибурдович

päev

Ajaveeb kui avatud õpikeskkond

vahendidest algõpetuses

Varje Tipp, Tiia Salm

Haridustehnoloog üldhariduskoolis

Õpilaste temaatilised wikid, ajaveebid ja virtuaalsed mudelid loodusteadustes

Для учителей химии, биологии, георгафии рассказывают Urmas Tokko и Veiko Hani

Puutetahvel ja selle kasutamise võimalused matemaatika õpetamisel

«Использование компьютера на уроке математики», Laine Aluoja

Использование Smart-доски на уроках математики

Лектор Анна Славнова

Puutetahvel ja selle kasutamise võimalused matemaatika õpetamisel

«Использование компьютера на уроке математики» Sirje Pihlap

päev

    Sülearvutid koolis, nende plussid ja miinused     Bruce Dixon Virtuaalkooli võimalused ja vajadused     Ants Sild     Väitlus teemal „Virtuaalkool – kellele ja milleks“     Linnar Viik, Jaak Anton, Aimur Liiva, Kadri Ugur, Lea Jõgisoo, Toomas Kruusimägi. Ümarlauda ohjab Ants Sild  

fotogalerii

Имеет право