MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen by Mind Map: MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen

1. MINECRAFT - Kokonaisten maailmojen rakentaminen pienistä palikoista - tiedonrakentamisen visualisointi ja havainnollistaminen

2. WoWinSchool-project

2.1. WoW kouluissa

2.2. Ei hyväksikäytä parhaalla mahdollisella tavalla yhteisöllisyyttä oppimisen tukena - useat tehtävänannoista perustuvat yksilön toimintaan yhteisöllisissä tiloissa

2.3. Yhteistoiminnallinen ei yhteisöllinen

3. Gate for Collaboration

3.1. The Gate

3.2. Ei MMO, mutta pelin design pitkälti samankaltainen

3.3. Pelaajien välisen vuorovaikutteisen ongelmaratkaisun tähtäimenä jaetun ymmärryksen syntyminen

4. Asiantuntijuuden jakaminen

4.1. Asiantuntija-oppipoikasuhteen kaltaisuus

4.2. Peliyhteisö jakaa tietouttaan uusille jäsenille

4.2.1. Oppimisen kautta uudesta pelaajasta tulee aktiivinen ja "valtuutettu" yhteisön jäsen

4.2.2. Opitut asiat ovat kuitenkin pelikohtaisia, eikä niillä ole sovelluspohjaa pelin ulkopuoliseen maailmaan

4.3. Hajautettu tietotyö - hajautettu kognitio

4.4. Jaettu ymmärrys

5. Voimaannuttaminen

5.1. Aktiivisen toimijuuden synnyttäminen

5.2. Jotta yhteisöllinen oppiminen on mahdollista jokaisen toimintaan osallistuvan henkilön on oltava aktiivinen subjekti, joka vaikuttaa oppimisprosessiin

5.3. Pelaaminen on aktiivista toimintaa, joka rakentaa toimijuutta. Pelaajan valinnat ja teot vailuttavat pelimaailmaan ja muihin pelaajiin.

6. Prosessiluonteisuus

6.1. Lopputulosta tärkeämpää prosessi

6.2. Oppiminen tapahtuu sivutuotteena

6.2.1. Pelatessa niin hauskaa, ettei oppimista edes huomaa?

7. Sitouttaminen

7.1. MMO:t voivat olla hyvin addiktiivisia

7.2. Immersio

7.3. "Koulupudokkaiden" uudellen sitouttaminen koulutyöhön

8. MMO = Massive Multiplayer Online

8.1. Reaaliaikainen kommunikointi tapahtuu joko peliin rakennetussa chatissa tai kuulokkeiden ja mikrofonien avulla jonkin toisen sovelluksen mahdollistamana.

8.2. Mahdollistavat laajan variaation erilaisia kollaboraatioita

8.2.1. Esimerksiksi World of Warcraftissa: - Ryhmät (2-5hlö) - Killat (n. 10-200)

8.3. Valmiita maailmoja, joiden sisään voi rakentaa erilaisia tehtäviä ja ongelmia, joiden ratkaiseminen on mahdollista vain yhteistyöllä.

8.4. Pelien design kannustaa yhteistyöhön muiden pelaajien kanssa

8.4.1. Miten yhteistoiminnallisuudesta päästään yhteisöllisyyteen?