Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen by Mind Map: MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

MMO:t ja yhteisöllinen oppiminen

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

MINECRAFT - Kokonaisten maailmojen rakentaminen pienistä palikoista - tiedonrakentamisen visualisointi ja havainnollistaminen

WoWinSchool-project

WoW kouluissa

Ei hyväksikäytä parhaalla mahdollisella tavalla yhteisöllisyyttä oppimisen tukena - useat tehtävänannoista perustuvat yksilön toimintaan yhteisöllisissä tiloissa

Yhteistoiminnallinen ei yhteisöllinen

Asiantuntijuuden jakaminen

Asiantuntija-oppipoikasuhteen kaltaisuus

Peliyhteisö jakaa tietouttaan uusille jäsenille

Hajautettu tietotyö - hajautettu kognitio

Jaettu ymmärrys

Voimaannuttaminen

Aktiivisen toimijuuden synnyttäminen

Jotta yhteisöllinen oppiminen on mahdollista jokaisen toimintaan osallistuvan henkilön on oltava aktiivinen subjekti, joka vaikuttaa oppimisprosessiin

Pelaaminen on aktiivista toimintaa, joka rakentaa toimijuutta. Pelaajan valinnat ja teot vailuttavat pelimaailmaan ja muihin pelaajiin.

Prosessiluonteisuus

Lopputulosta tärkeämpää prosessi

Oppiminen tapahtuu sivutuotteena

Sitouttaminen

MMO:t voivat olla hyvin addiktiivisia

Immersio

"Koulupudokkaiden" uudellen sitouttaminen koulutyöhön

MMO = Massive Multiplayer Online

Reaaliaikainen kommunikointi tapahtuu joko peliin rakennetussa chatissa tai kuulokkeiden ja mikrofonien avulla jonkin toisen sovelluksen mahdollistamana.

Mahdollistavat laajan variaation erilaisia kollaboraatioita

Valmiita maailmoja, joiden sisään voi rakentaa erilaisia tehtäviä ja ongelmia, joiden ratkaiseminen on mahdollista vain yhteistyöllä.

Pelien design kannustaa yhteistyöhön muiden pelaajien kanssa

Gate for Collaboration

The Gate

Ei MMO, mutta pelin design pitkälti samankaltainen

Pelaajien välisen vuorovaikutteisen ongelmaratkaisun tähtäimenä jaetun ymmärryksen syntyminen