Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanulás by Mind Map: Tanulás

1. Elméletek

1.1. Ismeretátadás

1.1.1. Előre feldolgozott anyag

1.1.2. Deduktív

1.1.3. Diák = passzív befogadó

1.2. Szemléltetés

1.2.1. Induktív

1.2.2. Bemutatás

1.2.3. Diák = passzív befogadó

1.3. Cselekvés

1.3.1. Induktív

1.3.2. Reformpedagógia

1.3.3. Diák = cselekvő

1.3.4. Cselekvés által beépíteni

1.4. Konstruktivizmus

1.4.1. Előzetes ismeretek

1.4.2. Fogalmi váltás

1.4.3. Adaptív tudás

2. Értékelés

2.1. Felmérés

2.1.1. PISA

2.1.2. Kompetenciamérés

2.2. Tanárok, iskolák

2.2.1. Pedagógiai hozzáadott érték

2.2.2. Variancia

2.3. Fejlesztő értékelés

3. Tanulásszervezés

3.1. Adaptív tanulásszervezés

3.1.1. Témaválasztás

3.1.1.1. Holisztikus látásmód

3.1.1.2. Több tantárgy ismeretei

3.1.1.3. Tanulók érdeklődése

3.1.2. Szükségletek, célok meghatározása

3.1.2.1. Tanulási folyamat előkészítése

3.1.2.2. Megfelelő tanulászservezés

3.1.2.3. Előzetes ismeretek

3.1.2.4. Elérendő célok, követelmények

3.1.3. Tevékenységek meghatározása

3.1.3.1. Tanulói feladatok

3.1.3.2. Sokszínű, többféle

3.1.3.3. Választási lehetőség

3.1.3.4. Diákok aktivizálása

3.1.4. Stratégiák, módszerek

3.1.4.1. Témának megfelelő módszerek

3.1.4.2. Szociális készségfejlesztés

3.1.4.3. Mentális életkornak megfelelően

3.1.4.4. Módszerek

3.1.4.4.1. Direkt

3.1.4.4.2. Indirekt

3.1.4.4.3. Interaktív

3.1.4.4.4. Önálló

3.1.4.4.5. Tapasztalati

3.1.5. Motiváció

3.1.5.1. Érdeklődés felkeltése

3.1.5.2. Problémafelvetés

3.1.5.3. Kíváncsiság felkeltése

3.1.5.4. Gondolkodás elindítása

3.1.5.5. Kreativitás

4. Tervezés

4.1. "Hivatalos"

4.1.1. Nemzeti Alaptanterv

4.1.2. Kerettanterv

4.1.3. Helyi tanterv

4.1.4. Tanmenet

4.2. Tanár készíti

4.2.1. Óraterv

4.2.2. Tematikus terv

5. Iskola

5.1. Típusai

5.1.1. Általános iskola

5.1.2. Óvoda

5.1.3. Gimnázium

5.1.4. Szakiskola

5.1.5. Szakközépiskola

5.1.6. Egyetem

5.2. Feladatai

5.2.1. Érettségi

5.2.2. Továbbtanulás

5.2.3. Oktatás

5.2.4. Nevelés

5.2.5. Szocializáció

6. Tudás

6.1. Kompetencia

6.1.1. Képesség

6.1.2. Készség

6.1.3. Ismeret

6.1.4. Attitűd

6.2. Deklaratív

6.2.1. "Ünnepi"

6.2.2. Elmélet

6.3. Procedurális

6.3.1. Felhasználható

6.3.2. Hétköznapi

6.3.3. Szakértelem

6.3.3.1. Sémák

6.3.3.2. Kontextusfüggő

6.4. Műveltség

6.4.1. Literacy

6.4.2. Olvasás

6.4.3. Számolás

7. Tanuló

7.1. Szükségletek

7.1.1. Fiziológiai

7.1.2. Biztonsági

7.1.3. Önbecsülési

7.1.4. Önmegvalósítási

7.1.5. Társas

7.1.6. Autonómia

7.1.7. Kompetencia

7.2. Tanár által megismerhető tulajdonságai

7.2.1. Szociökonómiai státusz

7.2.2. Etnikai jellemzők

7.2.3. Társas kapcsolatok

7.2.3.1. Iskolán belül

7.2.3.2. Iskolán kívül

7.2.3.2.1. Család

7.2.3.2.2. Barátok

7.2.4. Személyiség

7.2.5. Kognitív jellemzők

7.3. Tanári megismerés korlátai

7.3.1. Tanár személyisége/nézetei

7.3.2. Elsőbbségi hatás (első benyomás)

7.3.3. Attribúció

7.3.4. Rokonszenv

7.4. Gyermekkép

7.4.1. Gyerek - más

7.4.2. Fogyasztói társadalom

7.4.2.1. Gyerek = fogyasztó

7.4.3. Kis felnőtt

7.5. Különleges bánásmódot igénylő gyerekek

7.5.1. Speciális nevelési igényű gyerekek (SNI)

7.5.2. Tanulási problémákkal küzdők

7.5.3. Magatartási zavarokkal küzdők

7.5.4. Kivételes képességűek, tehetségesek

8. Tanár

8.1. Kompetenciák

8.2. Nehézségei

8.2.1. Tanulók eltérő személyiségei - differenciálás

8.2.2. Fegyelmezés, szervezés

8.2.3. Beilleszkedés az iskola életébe

8.2.4. Túlterheltség

8.2.5. Ön- és teljesítményértékelés