Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimismotivaation edellytyksiä by Mind Map: Oppimismotivaation edellytyksiä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimismotivaation edellytyksiä

Äänestän, että poistaisimme edellytykset -sanan. ---

Tehtävä vs egoorientaatiot Nicholls 1984

Myöhemmin kolmeen jako

Yhteyksiä

Motivaatioteorioita

Itsepystyvyysuskomukset (Self-efficacy)

Kausaaliattrobuutiot

Onnistumisen ennakointi-arvo teoria

Tavoiteorientaatioteoriat

Flow-kokemus

Kiinnostuneisuus

Toiminta- ja tulkintatapa

Self-determination (itsemääräämis)

Opettajana

Itsepystyvyys

Attribuutiot ja kontrolliuskomukset

Intressit

Tavoiteorientaatiot

Turvallinen, ennustettava ympäristö

Motivaation määritelmä

käyttäytymisen tai toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä tai syitä, jotka saavat yksilön aloittamaan toiminnan ja pitämään sitä yllä

Ulkoinen motivaatio

Sisäinen motivaatio

Metakognitiot

Adaptiivinen toiminta

Metakognitiivinen tieto

Metakognitiivinen taito

Toimintahyrrä

Ennen toimintaa

Toiminnan aikana

Toiminnan jälkeen

Teknologian vaikutus

Miten teknologia keinot lisäävät motivaatiota

Monipuolistaa oppimismuotoja ja välineita

Voidaan antaa palautetta

Tukee syväoppimista

Tuo uutta tavalliseen opetukseen

Arviointitapa

Arvioidaan lopputulosta

Arvioidaan prosessia

Työtavat