ANADOLU UYGARLIKLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANADOLU UYGARLIKLARI by Mind Map: ANADOLU UYGARLIKLARI

1. Frigyalılar

1.1. Midas Mezarı

2. Lidyalılar

2.1. Kral Yolu

3. Hititler

3.1. Alacahöyük

4. İyonyalılar

4.1. Artemis Tapınağı

5. Urartular

5.1. Şamran Kanalı

6. MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

6.1. Sümerler

6.1.1. Ziggurrat

6.2. Akadlar

6.3. Elamlar

6.4. Babiller

6.4.1. Babil Kulesi

6.5. Asurlular

6.5.1. Karum Pazar Yeri