Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Populaation vuorovaikutussuhteita by Mind Map: Populaation vuorovaikutussuhteita
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Populaation vuorovaikutussuhteita

Tietyllä alueella tapahtuvaa lajiston tai ympäristön muuttumista.

Esim. metsäpaloaukean metsittyminen

tulivuori

Syrjäyttävä kilpailu

musta rotta vs. rotta

Hyvin kiinteä ja läheinen kahden lajin välinen suhde, josta molemmat lajit hyötyvät

Esim. jäkälät, joissa on levä- ja sieniosakas

sienijuuri

sekundaarisukkesio

eliöyhteisö

Tietyn alueen kaikkien lajien yhteenlaskettu summa

vanha metsä

Mutualismi

Kahden eliölajin hyötysuhde, josta molemmat hyötyvät.

symbioosi

Sukkessio

primaarisukkesio

Kilpailu

Eliöt käyttävät samoja rajallisia resursseja

Voi olla lajin sisäistä tai lajien välistä

Kettu ja kojootti kilpailevat samoista resursseista

reviiri

ekologinen lokero

Amensalismi

Laji kärsii toisen huomaamatta suhdetta tai hyötymättä siitä.

Esim. hirven tallomaksi joutunut sammal

Kommensalismi

Kahden eläinlajin toispuolinen hyötysuhde, jolloin toinen hyötyy ja toiselle ei ole merkitystä

Leijona saalistaa ja korppikotkat syövät leijonilta jääneen haaskan

Neutraali suhde

Kahden lajin välinen suhde, josta ei ole hyötyä eikä haittaa kummallekkaan

Esim. Saimaannorppa ja västäräkki

Saalistus

Kahden eliölajin saalis- ja saalistussuhde, jossa toinen eliö syö toisen. Kuten vaikka leijona ja antilooppi.

Hyöty/haitta suhde

pitää populaation terveenä ja elinvoimaisena