Populaation vuorovaikutussuhteita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Populaation vuorovaikutussuhteita by Mind Map: Populaation vuorovaikutussuhteita

1. Tietyllä alueella tapahtuvaa lajiston tai ympäristön muuttumista.

1.1. Esim. metsäpaloaukean metsittyminen

2. tulivuori

3. Syrjäyttävä kilpailu

3.1. musta rotta vs. rotta

4. Hyvin kiinteä ja läheinen kahden lajin välinen suhde, josta molemmat lajit hyötyvät

4.1. Esim. jäkälät, joissa on levä- ja sieniosakas

4.2. sienijuuri

4.2.1. Esim. Herkkutatti & kuusi

5. sekundaarisukkesio

6. eliöyhteisö

6.1. Tietyn alueen kaikkien lajien yhteenlaskettu summa

6.2. vanha metsä

7. Mutualismi

7.1. Kahden eliölajin hyötysuhde, josta molemmat hyötyvät.

7.1.1. kirva ja muurahainen

7.2. symbioosi

8. Sukkessio

8.1. primaarisukkesio

9. Kilpailu

9.1. Eliöt käyttävät samoja rajallisia resursseja

9.2. Voi olla lajin sisäistä tai lajien välistä

9.3. Kettu ja kojootti kilpailevat samoista resursseista

9.4. reviiri

9.5. ekologinen lokero

10. Amensalismi

10.1. Laji kärsii toisen huomaamatta suhdetta tai hyötymättä siitä.

10.2. Esim. hirven tallomaksi joutunut sammal

11. Kommensalismi

11.1. Kahden eläinlajin toispuolinen hyötysuhde, jolloin toinen hyötyy ja toiselle ei ole merkitystä

11.2. Leijona saalistaa ja korppikotkat syövät leijonilta jääneen haaskan

12. Neutraali suhde

12.1. Kahden lajin välinen suhde, josta ei ole hyötyä eikä haittaa kummallekkaan

12.2. Esim. Saimaannorppa ja västäräkki

13. Saalistus

13.1. Kahden eliölajin saalis- ja saalistussuhde, jossa toinen eliö syö toisen. Kuten vaikka leijona ja antilooppi.

13.2. Hyöty/haitta suhde

13.3. pitää populaation terveenä ja elinvoimaisena