Copy of Energi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of Energi by Mind Map: Copy of Energi

1. energikæder

1.1. analyser mindst tre af disse energikæder

1.1.1. En bil der køre - Kemisk energi til Kinetisk energi

1.1.2. Et varmeapparat i et hus - elektronisk energi til termisk energi.

1.1.3. En vindmølle

1.1.4. En hakkebøf

1.1.5. Eller vælg selv

2. energiomsætning (aka energiomdannelse)

2.1. naturprocesser

2.1.1. Solen - Strålingsenergi til termisk energi

2.2. teknologiske processer

2.2.1. Kogeplade - Elektrisk energi til varmeenergi

3. Tegn på energiomsætning

3.1. Kogeplade - Elektrisk energi til varme energi. Når en ting afgiver energi, til noget andet som optager den energi.

4. Energiformer

4.1. Bevægelsesenergi = Kinetisk energi

4.2. Beliggenhedsenergi = Potentiel energi

4.3. Elektrisk energi, energi fra elektronik

4.4. Varmeenergi = Termisk energi

4.5. Kemisk energi hvis et stof forbrændes, som benzin, olie eller mad.

4.6. Strålingsenergi = Lysenergi

4.7. Kerneenergi, energi der frigives ved kerneprocessor.

5. I skal definere hvert felt og komme med et eksempel.

6. Energikilder

6.1. Solenergi(solceller, solkraftværker, solvarme)

6.2. Vandkraft, vindkraft

6.3. Kul, naturgas, olie, benzin