Технологія формування творчої особистості

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія формування творчої особистості by Mind Map: Технологія формування творчої особистості

1. Компетенції

1.1. Комунікативні навички, опанування мовних знань і правописних вмінь

1.2. Математична: комібнування, аналіз

1.3. Ініціативність і підприємливість: уміння презентувати роботу

1.4. Інформаційно-цифрова: пошук+обробка інформації

1.5. Природничі: інтеграція предметів

2. Технологічні етапи

2.1. Урок-дослідження

2.1.1. Форма: групова робота

2.1.2. Прийом: проблемне питання, робота в групах (парах) тощо

2.2. Урок-подорож

2.2.1. Форма: уявна мандрівка

2.2.2. Прийом: створення власної карти маршруту та назв станцій-зупинок

2.3. Урок-змагання

2.3.1. Форма: змішане навчання

2.3.2. Прийом: вікторина, "Поле чудес" тощо

2.4. Інтегровані уроки

2.4.1. Форма: off-line навчання

2.4.2. Прийом: побудова текстів-розповідей, роздумів, описів; робота з текстами-опорами тощо

2.5. Урок-казка

2.5.1. Форма: змішане навчання

2.5.2. Прийом: "Чарівна паличка", створення казкового сюжету тощо