Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
вчитель by Mind Map: вчитель

1. творчість

2. професійна діяльність

3. підвищення кваліфікації

4. самоосвіта

5. професійна підготовка

6. підвищення суспільного статусу та матеріального стану вчителя

7. психологічне забезпечення його діяльності

8. створення та впровадження інновацій в освітній процес

9. матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

10. робота в методичних обє'днаннях

11. дослідницька діяльність

12. інноваційна діяльність

13. участь у професійних конкурсах, використання ІКТ

14. формула розвитку професійної компетентності