SUMBANGAN TAMADUN INDIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN INDIA by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN INDIA

1. PERANCANGAN BANDAR

1.1. keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang

1.1.1. Mohenjo-Daro

1.1.2. Harappa

1.2. Lembah Indus amat memerlukan pemahaman tentang ilmu

1.2.1. geometri

1.2.2. kesenian

1.2.3. matematik

2. AGAMA

2.1. mengamalkan agama

2.1.1. Hindu

2.1.2. Buddha

2.2. agama ini wujud dari zaman tamadun Indus lagi

3. SAINS DAN TEKNOLOGI

3.1. memperkenalkan sistem nombor yang mencecah sehingga angka berpuluhan

3.1.1. angka Brahmin

3.1.2. angka Kharosati

3.2. pengetahuan ilmu astronomi pula dipetik daripada Rig Veda

3.3. menghasilkan batu-bata dengan menggunakan suhu yang tinggi dan tidak hanya bergantung kepada cahaya matahari sahaja.

4. SIFAT KETERBUKAAN

4.1. menjalinkan hubungan baik dengan tamadun lain.

4.2. tamadun Indus menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat tidak mampu mencapai kecemerlangan tanpa menjalin hubungan serta bertukar pandangan dengan orang lain.

4.3. hubungan tamadun india dengan tamadun mesir purba dan mesopotamia telah membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat sama ada dalam bentuk pertukaran teknologi atau lain

5. Seni Bina

5.1. seni bina dapat dilihat dengan hasil pembinaan GreatBath yang paling menarik.

5.2. seni bina india banyak berteraskan agama hindu dan agama buddha seperti pembinaan kuil di Candi Borobudur.

5.3. menggunakan elemen geometri dalam pembinaan mereka.

5.4. menggunakan tanah liat untuk membentuk patung-patung dan alat-alat seperti Tiang Asoka.

6. FALSAFAH

6.1. Falsafah mula berkembang dan direkodkan di India.

6.2. wujud dalam dua bentuk pemikiran yang berbeza

6.2.1. kumpulan yang bersumberkan Kitab Veda

6.2.2. kumpulan yang menolak Kitab Veda

6.3. jenis kitab veda

6.3.1. rig veda

6.3.2. yajur veda

6.3.3. sama veda

6.3.4. atharva

6.4. jenis sumber

6.4.1. mahabharata

6.4.2. upanishad

6.4.3. bhagavad gita

6.5. falsafah bukan veda bersumberkan

6.5.1. cavaka

6.5.2. jainisme

6.5.3. buddhisme

7. BAHASA DAN KESUSASTERAAN

7.1. menggunakan bahasa

7.1.1. sanskrit

7.1.2. tamil

7.2. hasil karya sastera agama hindu dan buddha

7.2.1. epik mahabharata

7.2.2. ramayana