Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kompetenceudvikling 0-18år Tårnby Hvordan kan vi facilitere udvilklingen. by Mind Map: Kompetenceudvikling  0-18år Tårnby
  Hvordan kan vi facilitere
udvilklingen.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kompetenceudvikling 0-18år Tårnby Hvordan kan vi facilitere udvilklingen.

Indsatsområderne

Foældresamarbejdet

Naturfagshandleplanen

Læsning /fandet sprog

Inklusion

IT og medier

Sundhed

Mobbepolitik

Børnekonversionen

Ledernes rolle

Mere opmærksomhed ressoucepersoner

Samarbejdsgruppe med PUC

Strukturen - Virkardækningen

Indsatområderne

hvordan kan PRR og PUC inddages

PUC

Katalog med udbud

Tværgående emner - lærer- og pædagogområdet

Emner og kurser

Faglig-opkvalifisering

Teams

Flere konsulenter sammen

PLC

Aktionslæring

Bør være i team?

Der behøver ikke være mere teori

Vente med evaluering

Faglig inpsirationkurser

I forhold til Indsatsområder

Fokus på metoder

Netværksmøderne

Opdeling