Kompetenceudvikling 0-18år Tårnby Hvordan kan vi facilitere udvilklingen.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kompetenceudvikling 0-18år Tårnby Hvordan kan vi facilitere udvilklingen. by Mind Map: Kompetenceudvikling  0-18år Tårnby   Hvordan kan vi facilitere udvilklingen.

1. Indsatsområderne

1.1. Foældresamarbejdet

1.2. Naturfagshandleplanen

1.3. Læsning /fandet sprog

1.4. Inklusion

1.5. IT og medier

1.6. Sundhed

1.7. Mobbepolitik

1.8. Børnekonversionen

2. Ledernes rolle

2.1. Mere opmærksomhed ressoucepersoner

2.2. Samarbejdsgruppe med PUC

2.3. Strukturen - Virkardækningen

2.4. Indsatområderne

2.4.1. hvordan kan PRR og PUC inddages

3. PUC

3.1. Katalog med udbud

4. Tværgående emner - lærer- og pædagogområdet

4.1. Emner og kurser

5. Faglig-opkvalifisering

5.1. Teams

5.2. Flere konsulenter sammen

5.3. PLC

6. Aktionslæring

6.1. Bør være i team?

6.2. Der behøver ikke være mere teori

6.3. Vente med evaluering

7. Faglig inpsirationkurser

7.1. I forhold til Indsatsområder

7.2. Fokus på metoder

8. Netværksmøderne

8.1. Opdeling