ELEMENTOS DE EXPRESIÓN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN by Mind Map: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN

1. EL PUNTO

1.1. FUNCIONES

1.1.1. ELEMENTO EXPRESIVO

1.1.2. ELEMENTO COMPOSITIVO

2. EL PLANO

2.1. FUNCIONES

2.1.1. SENSACIÓN TRIDIMENSIONAL

2.1.1.1. DIFERENCIA DE TAMAÑO

2.1.1.2. DIFERENCIA DE COLOR

2.1.1.3. DIFERENCIA DE TEXTURA

2.1.1.4. SUPERPOSICÓN

2.1.1.5. SOMBREADO

2.1.2. ELEMENTO COMPOSITIVO

2.1.3. E. CONFIGURADOR DE VOLUMEN, ETC

3. LA TEXTURA

3.1. CLASIFICACIÓN

3.1.1. LISA, RUGOSA ÁSPERA, O GRANULADA

3.1.2. UNIFORME O IRREGULAR

3.1.3. NATURAL O ARTIFICIAL

3.1.4. TÁCTIL O GRÁFICA

3.2. FUNCIONES

3.2.1. COMO ELEMENTO EXPRESIVO

3.2.2. COMO ELEMENTO COMPOSITIVO

4. LA LINEA

4.1. FUNCIONES

4.1.1. COMO ELEMENTO EXPRESIVO

4.1.2. COMO ELEMENTO COMPOSITIVO

4.2. APLICACIONES