Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Home by Mind Map: Home

1. Kontakti

1.1. Mail adresa

1.2. Facebook

1.3. DeviantArt

1.4. Telefoni

2. O meni

2.1. Ukratko

3. Portfolio

3.1. Grafički dizajn

3.1.1. Tipografija

3.1.1.1. Font "Tempera"

3.1.1.2. Tipo slike

3.1.1.2.1. Poster 1

3.1.1.2.2. Poster 2

3.1.2. Aplikacije za majice

3.1.2.1. 1

3.1.2.2. 2

3.2. Fotografija

3.2.1. Perspektiva

3.2.1.1. Fotografija 1

3.2.1.2. Fotografija 2

3.2.2. Mrtva priroda

3.2.2.1. Fotografija 1

3.2.2.2. Fotografija 2

3.2.3. Pejzaži

3.2.3.1. 1

3.2.3.2. 2

3.2.3.3. 3

3.3. Ilustracije

3.3.1. Pjesma za djecu "Sahara"

3.3.1.1. 1

3.3.1.2. 2

3.3.1.3. 3

3.3.2. Basna "Lav i miš"

3.3.2.1. 1

3.3.2.2. 2

3.3.2.3. 3

3.3.3. Knjiga "Tron"

3.3.3.1. 1

3.3.3.2. 2

3.3.3.3. 3

3.4. Strip "Ester"

3.4.1. 1

3.4.2. 2

3.4.3. 3

3.5. Strip "Amadeus"

3.5.1. 1

3.5.2. 2

3.5.3. 3

3.6. Ostalo

3.6.1. Skulptura

3.6.1.1. 1

3.6.1.2. 2

3.6.1.3. 3

3.6.2. Likovni radovi

3.6.2.1. 1

3.6.2.2. 2

3.6.2.3. 3

3.6.3. Eksperimenti