Kjemi - hva er alt lagd av?

Tankekart for planlegging av undervisning i Naturfag for 7. trinn.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kjemi - hva er alt lagd av? by Mind Map: Kjemi - hva er alt lagd av?

1. Konkretisering

1.1. Dramatisering

1.1.1. Partikkelmodellen

2. Årsplan i Naturfag

3. http://www.mindmeister.com

4. http://camstudio.org

5. Læreplansmål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

5.1. beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

5.2. forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

5.3. gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene

6. Lærestoff

6.1. Globus 7

6.1.1. Hva er et atom?

6.1.1.1. de minste byggeklossene side 80 til 82

6.1.1.2. Atomer og grunnstoffer side 84

6.1.2. Hvordan blir nye stoffer dannet?

6.1.2.1. atomer binder seg sammen på nye måter side 85 og 86

6.1.2.2. Da nadia laget vann og det smalt side 87 og 88

6.1.3. Hva består lufta av?

6.1.3.1. Lufta består av partikler 82 og 83

6.1.4. Hva er forskjellen på vann og is?

6.1.4.1. Is, vann eller vanndamp side 94

6.1.4.1.1. Frysepunkt 0 grader Celsius

6.1.4.1.2. Kokepunkt 100 grader Celsius

6.1.4.1.3. Stoffenes tre faser: fast stoff (is), væske (vann) og gass (vanndamp)

6.1.4.1.4. Destilasjon

6.1.4.1.5. Luftfuktighet

6.1.5. Kjemi i dagliglivet side 89 til 91

6.2. Internet

6.2.1. Hva er et atom?

6.2.1.1. Atom Wikipedia

6.2.1.2. Demokrit Wikipedia

6.2.2. Hvordan blir nye stoffer dannet?

6.2.2.1. Forbrenning

6.2.3. Hva består lufta av?

6.2.3.1. Grunnstoff

6.2.3.1.1. Oksygen

6.2.3.1.2. Nitrogen

6.2.3.2. Kjemisk forbindelse

6.2.3.2.1. Karbondioksid

6.2.4. Hva er forskjellen på vann og is?

6.2.4.1. Celsius

6.2.4.2. Celsiusskalaen

6.2.4.3. Fahrenheit

6.2.4.4. Veisalt

6.2.4.5. Veisalt, Kuldeblanding

6.2.4.6. isfjell

6.2.4.7. is

6.2.4.8. snø

6.2.5. Globus 7

6.2.5.1. Kapittel 3 Kjemi - hva er alt lagd av?

6.2.5.1.1. Øvingsoppgaver

6.2.5.1.2. Kapittelprøve - Test deg selv

6.2.6. Hvordan lager vi hydrogen?

6.2.7. Hvorfor skal vi ikke spise snø og istapper?

6.2.8. Vanndamp under trykk

6.2.8.1. Mythbusters - Eksploderende vartvannstank

6.3. Laboratorieforsøk

6.3.1. Vann og is

6.3.1.1. Forsøk med kuldeblanding, Isfabrikk

6.3.2. Grunnstoff

6.3.2.1. Lage Hydrogen

6.3.2.2. Lage oksygen

6.3.3. Lage vann - hydrogen + oksygen + varme