Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kjemi - hva er alt lagd av? by Mind Map: Kjemi - hva er alt lagd av?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kjemi - hva er alt lagd av?

Læreplansmål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene

Lærestoff

Globus 7

Hva er et atom?, de minste byggeklossene side 80 til 82, Atomer og grunnstoffer side 84

Hvordan blir nye stoffer dannet?, atomer binder seg sammen på nye måter side 85 og 86, Da nadia laget vann og det smalt side 87 og 88

Hva består lufta av?, Lufta består av partikler 82 og 83

Hva er forskjellen på vann og is?, Is, vann eller vanndamp side 94, Frysepunkt 0 grader Celsius, Kokepunkt 100 grader Celsius, Stoffenes tre faser: fast stoff (is), væske (vann) og gass (vanndamp), Destilasjon, Luftfuktighet

Kjemi i dagliglivet side 89 til 91

Internet

The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet Protocol Suite (TCP/IP) to serve billions of users worldwide. It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government networks, of local to global scope, that are linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. The Internet carries a vast range of information resources and services, such as the inter-linked hypertext documents of the World Wide Web (WWW) and the infrastructure to support electronic mail. Most traditional communications media including telephone, music, film, and television are reshaped or redefined by the Internet, giving birth to new services such as Voice over Internet Protocol (VoIP) and IPTV. Newspaper, book and other print publishing are adapting to Web site technology, or are reshaped into blogging and web feeds. The Internet has enabled or accelerated new forms of human...

Hva er et atom?, Atom Wikipedia, Demokrit Wikipedia

Hvordan blir nye stoffer dannet?, Forbrenning

Hva består lufta av?, Grunnstoff, Oksygen, Nitrogen, Kjemisk forbindelse, Karbondioksid

Hva er forskjellen på vann og is?, Celsius, Celsiusskalaen, Fahrenheit, Veisalt, Veisalt, Kuldeblanding, isfjell, is, snø

Globus 7, Kapittel 3 Kjemi - hva er alt lagd av?, Øvingsoppgaver, Kapittelprøve - Test deg selv

Hvordan lager vi hydrogen?

Hvorfor skal vi ikke spise snø og istapper?

Vanndamp under trykk, Mythbusters - Eksploderende vartvannstank

Laboratorieforsøk

Vann og is, Forsøk med kuldeblanding, Isfabrikk

Grunnstoff, Lage Hydrogen, Lage oksygen

Lage vann - hydrogen + oksygen + varme

Konkretisering

Dramatisering

Partikkelmodellen

Årsplan i Naturfag

http://www.mindmeister.com

http://camstudio.org