Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat is ERP?

1.1. Enterprise Resource Planning

1.2. Platform om de zwakke plekken te zien en een verbetertraject te bepalen

1.3. ERP software = Verzameling van softwaremodules, die elk op zich specifieke bedrijfsprocessen kunnen aansturen

2. Belang van ERP-software voor een onderneming/organisatie

2.1. Productiviteit van het bedrijf verbeteren

2.2. Kosten beheersen

2.3. Ondersteuning voor de interne processen

2.4. Basis voor een bedrijfsbrede automatiseringsoplossing

2.5. Maakt de organisatie effectiever en sneller

2.6. De mogelijkheid om meer klantgericht te werken

3. OpenERP businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase geïnstalleerd?

3.1. Stock module

3.2. Sales module

3.3. Account module

3.4. Purchase module

4. OpenERP businesscase: Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase niet geïnstalleerd?

4.1. Inventory module

4.2. Production planning module

4.3. HR module

4.4. Production module

4.5. Delivery module

4.6. BI module

4.7. Engineering module

5. Wat is ERP? en wat kan het voor mijn onderneming betekenen?: Welke modules van OpenERP dienen in geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

5.1. Account module

5.2. Sales module

5.3. Inventory module

5.4. Production module

5.5. Stock module

6. Waarom ERP geen CRM is: ERP = robuuste tractor, CRM = snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

6.1. CRM kan niet rond een vast en star systeem werken

6.2. ERP draait rond een vast en star systeem, het hoeft helemaal niet flexibel te zijn.

7. 3 belangrijke tips voor een succesvolle ERP-implementatie

7.1. Onderschat de eigen processen niet

7.2. Beoordeel de ERP-software, niet de verkoper

7.3. Maak tijd vrij voor de implementatie