Marketing Roger Campuchia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing Roger Campuchia by Mind Map: Marketing Roger Campuchia

1. Phương thức Marketing

1.1. Facebook

1.1.1. Bài viết quảng cáo với hình ảnh (chủ đề tình thương)

1.1.2. Video clip viral (tình thương)

1.2. Radio

1.3. Tư vấn trực tiếp.

2. Xác định đối tượng

2.1. Đối tượng bệnh nhân

2.1.1. Người già trên 50

2.2. Đối tượng quảng cáo

2.2.1. Người già trên 50

2.2.2. Con cái của họ (tuổi từ 20-40)

3. Chuẩn bị

3.1. Hình ảnh, nội dung, clip Facebook. Nội dung Radio

3.2. Tuyển sinh đào tạo 5 kỹ thuật viên làm răng

3.3. Đào tạo nhân viên sales, tư vấn

4. Mục tiêu

4.1. 10.000$/tháng (khoảng hơn 60 bệnh nhân)

5. Nội dung

5.1. Thông tin sản phẩm

5.1.1. Tên

5.1.2. Cam kết chính hãng

5.1.3. Xuất xứ, chất lượng

5.1.4. Thẻ bảo hành

5.2. Thế mạnh

5.2.1. Thời gian nhanh 3-4 ngày/ 1 tháo lắp

5.2.2. Gía rẻ 150$

5.2.3. Hỗ trợ chi phí khách sạn miễn phí cho bệnh nhân ở tỉnh

5.2.4. Khuyến mãi khi bệnh nhân này giới thiệu được bệnh nhân khác

5.2.5. Chương trình bốc thăm trúng thưởng cho bệnh nhân

5.2.5.1. Bốc thăm tại nha khoa, chọn số ngẫu nhiên trên Facebook

5.2.5.2. Trao giải tại nha khoa