Правопис складних слів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Правопис складних слів by Mind Map: Правопис складних слів

1. Усі складноскорочені слова й похідні від них: держбанк, колгосп, міськом, держстрах, універмаг; колгоспний, комсомольський. Сюди належать і всі складноскорочені слова з першими частинами авіа-, авто-, біо-, зоо-, водо‑, газо-, гідро-, електро-, мета-, метео-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фото- й подібні: стереосистема, газопостачання, метеослужба, агрокомплекс.

2. Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): двобічний, трипроцентний

3. Іменники, утворені шляхом поєднання трьох ібільше основ: веломотоспорт.

4. Повторення того самого слова з метою підсилення його повного значення, зокрема, в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: писав-писав, ходив-ходив;

5. Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, зроду-віку

5.1. Примітка. Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий – орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна

6. Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, ого-го, бом-бом.

7. Звуки в словах, що вимовляються протяжно: По-о-дай, то во-о-ни

8. Російські власні назви передаються якомога ближче до російського звучання, але за вимогами норм українського правопису: Соловьёв – Соловйов, Ульянов — Ульянов

9. Особливості правопису російських власних назв: а) російська буква и у власних назвах передається через і: Пушкін, Мічурін; б) російська буква и передається через и: • у префіксі при- та суфіксах -ик-,-иц-, -ич-, ‑ищ-: Новиков-Прибой, Рудич, Радищев, Углич; • після ж, ч, ш і ц: Пущин, Чичиков, Цимлянськ; • у словах Сибір, Симбірськ, Владивосток, Владимир, П’ятигорськ, Семипалатинськ; в) російська буква е (якщо вона стоїть після приголосного) передається звичайно через е: Державін, Лермонтов, Серпухов;

9.1. Але російська е передається через є: • у суфіксах -єв-, -єєв-, якщо вони стоять після приголосних: Фадєєв, Сергєєв (але: Тютчев, Муромцев, Плещеєв, Бондарев); • якщо в українській мові є споріднене слово з постійним і: Пєшков (бо пішки), Звєрєв (бо звір), Твердохлєбов (бо хліб).

10. Іменники, у яких перше слово підкреслює основну прикмету чи особливість предмета, що передається другим словом: блок-система, жар-птиця, крекінг-процес.

11. Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, що означають рівноправні поняття (між компонентами можна ставити і): аграрно-сировинний, плоско-опуклий