Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mobbing by Mind Map: Mobbing

1. Mobbing skjer først og fremst på skolen

2. Ulike former

2.1. Fysisk mobbing

2.2. Verbal mobbing

2.3. Psykisk mobbing

3. Hovedtypene

3.1. Direkte mobbing

3.2. Indirekte mobbing

4. Hva mobbing medfører

5. Hvem mobber?

5.1. Gutter som mobber

5.2. Jenter som mobber

5.3. Aktive mobbere

5.4. Passive mobbere

6. Hvem blir mobbet?

6.1. De underdanige

6.2. De provoserende

7. Hvordan mobbing oppdages

8. Hva skjer med de andre når noen mobber?

9. Å forebygge mobbing

9.1. Et godt læringsmiljø

9.2. Skolesamarbeid med foreldre/foresatte og lokalmiljø

9.3. En helhetlig plan

10. Ulike programmer mot mobbing

10.1. Forebyggende arbeid i barnehagen

10.1.1. Lov mot mobbing

10.1.2. Tre typer barn

10.1.3. Vennskap

10.1.4. Lek

10.1.5. Formidling av verdier og følelser

10.2. Forebyggende arbeid i skolen

10.2.1. Dette bør inngå i en kartlegging

10.2.2. Antimobberegler

10.2.3. Godt skolemiljø bidrar til å forebygge mobbing

10.3. Forebyggende arbeid i ungdomsklubben

11. New node