Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mobbing by Mind Map: Mobbing

1. Hva skjer med de andre når noen mobber?

2. Å forebygge mobbing

2.1. Et godt læringsmiljø

2.2. Skolesamarbeid med foreldre/foresatte og lokalmiljø

2.3. En helhetlig plan

3. Ulike programmer mot mobbing

3.1. Forebyggende arbeid i barnehagen

3.1.1. Lov mot mobbing

3.1.2. Tre typer barn

3.1.3. Vennskap

3.1.4. Lek

3.1.5. Formidling av verdier og følelser

3.2. Forebyggende arbeid i skolen

3.2.1. Dette bør inngå i en kartlegging

3.2.2. Antimobberegler

3.2.3. Godt skolemiljø bidrar til å forebygge mobbing

3.3. Forebyggende arbeid i ungdomsklubben

4. New node

5. Mobbing skjer først og fremst på skolen

6. Ulike former

6.1. Fysisk mobbing

6.2. Verbal mobbing

6.3. Psykisk mobbing

7. Hovedtypene

7.1. Direkte mobbing

7.2. Indirekte mobbing

8. Hva mobbing medfører

9. Hvem mobber?

9.1. Gutter som mobber

9.2. Jenter som mobber

9.3. Aktive mobbere

9.4. Passive mobbere

10. Hvem blir mobbet?

10.1. De underdanige

10.2. De provoserende

11. Hvordan mobbing oppdages