Regionsutveckling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Regionsutveckling by Mind Map: Regionsutveckling

1. Ekonomi

1.1. Licenshöjning

1.1.1. Införsäljning av förslaget

1.2. Allmäna Arvsfonden

1.2.1. Möte 10:00 1/3

1.3. Idrottslyft/RF/SISU

1.3.1. Prata med Milou?

1.4. Samarbetspartners

1.4.1. STIGA?

1.4.2. Destinationsprojekt?

1.5. Mer?

2. Verktygslåda

2.1. SBTFs Pingisskola

2.1.1. Central, digital anmälan

2.1.2. Starter kit:

2.1.2.1. Rack

2.1.2.2. Bollar

2.1.2.3. Pins

2.1.3. Genomförande

2.1.3.1. Uppstart

2.1.3.2. Gradering

2.1.3.3. Tävling?

2.1.4. Marknadsföring

2.1.4.1. Beachflaggor

2.1.4.2. Kläder?

2.1.4.3. Sociala medier?

2.2. Utbildningar

2.2.1. Tränarutbildningar

2.2.2. Föräldrarutbildningar

2.3. Föreningsutveckling

2.3.1. Plan för ledarrekrytering

2.3.2. Jämställdhet

3. Arbetsbeskrivning Pingiskonsulenter

3.1. Hålla utbildningar

3.1.1. Tränarutbildningar

3.1.2. Föräldrarutbildningar

3.2. SBTF:s Pingisskola

3.2.1. Göra plan för prioriterade föreningar ihop med distrikten

3.2.2. Mall för vad som ska ingå i varje förenings utvecklingsplan

3.2.2.1. Plan för:

3.3. Målbild

3.3.1. Fler licensierade spelare

3.3.2. Dubbelt så många medlemmar

3.3.3. Livskraftiga föreningar (mätbart?)

3.3.4. Fler utbildade tränare

4. Kompetensutveckling

4.1. Pingiskonsulent

4.1.1. Rätt person på rätt plats

4.1.2. Utbildning

4.1.3. Geografisk anknytning

4.2. SBTF

4.2.1. Hur genomförs uppföljningen?

4.2.2. Vilka resurser tillsätter vi längs vägen för att stötta/utveckla?

5. PINGPONGPOWER

5.1. Pingis som socialt sammanhang

5.1.1. Penisionärspingis

5.1.2. Pingis på asylboenden

5.1.3. Pingis på ålderdomshem

5.2. Pingis som gör gott

5.2.1. Pingis på fängelser

5.2.2. Pingis mot Alzeimers

5.2.3. Pingis mot Parkinssons