Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Tvt opetuksessa ja oppimisessa: parhaat käytänteet by Mind Map: Tvt opetuksessa ja
oppimisessa: parhaat
käytänteet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tvt opetuksessa ja oppimisessa: parhaat käytänteet

Koulun oma verkkoalusta

Moodle

Fronter

Koti-koulu yhteistyöalusta

Wilma

Oppijoiden kanssa

wikit

blogit

Facebook

verkon oppiresurssit

ks. Vinkkiverkko-wiki

tiedon haku netistä

Tuotokset

Esimerkki s2+Word

Word-esimerkki s2-opetuksesta: imperatiivin ja partitiivin opiskelu---oman maan reseptin tekeminen. Opiskelija etsii reseptin, suomentaa sen ja liittää siihen kuvia. Tiedostoista tehdään kirjanen, joko s-postin liitteeksi, google-dokumentiksi tai tulostetaan paperille

Esimerkki s2+ppt

PowerPoint-esimerkki s2-opetuksesta: tarkoitus-- esittäminen suomen kielellä----opiskelija etsii tietoja omasta maastaan, tekee esityksen liittäen oman maan kuvia. Myöhemmin opiskelija esittää esityksen koko luokalle.

Toimintamallit

Esimerkki: reflektointia

Olen pyytänyt viikon sisällä lähipäivästä oppimisalustalle reflektiota lähipäivän tai opintokokonaisuuden hyödyllisyyteen/omaan oppimiseen/mieltä askarruttaviin asioihin liittyen. Muutaman kysymyksen avulla pyydetään kuvaamaan omaa oppimista ja omaa osallistumista sekä kysytään toivetta palautteesta (ruusut ja risut). Näin kun toimitaan pitkin oppimismatkaa... tulee oma ajattelu ja oppimisprosessi näkyville. Omiin mietteisiinsä on mahdollisuus palata ja huomata esim. ajattelussaan tapahtuneista muutoksista.

Palaute ja arviointi

oikea-aikaisesti, henkilökohtaisesti, ryhmälle

Haasteita

Jos ei itsekään osaa?

Aikaa uusien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottamiseen ei tahdo olla riittävästi. Toisaalta myös tutut tavat ja menetelmät tuntuvat turvallisemmilta. Poisoppiminen on jo haaste sinänsä. Henkilöstön on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja kehittämiseen oman kehittämissuunnitelmansa pohjalta. Tämä edellyttää kuitenkin erityisen aktiivista otetta esim. kehityskeskusteluissa. Miten voimme vastata kehittämishaasteeseen, jos oma osaaminen on horjuvaa, uudet menetelmät ja työskentelytavat eivät ole hallinnassa?

Onko suunnitelmia?

Onko tukihenkilöitä?

Vanha tuttua ja turvallista

Ihmisten toimintakulttuuri

Oppiminen (halu oppia uutta)

Ajattelutavat

Asenteet

Puhetavat

Työnjako, työn organisointi

Ongelmanratkaisutaidot

Sosiaaliset taidot

Osallistumisaktiivisuus

Aikapula

Suunnitelmallisuus

Työmenetelmät, Päällekkäinen työ, Turha hierarkia

Käyttöönottovaihe, Toiset omaksuvat hitaasti

Tiedon saaminen