Tvt opetuksessa ja oppimisessa: parhaat käytänteet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tvt opetuksessa ja oppimisessa: parhaat käytänteet by Mind Map: Tvt opetuksessa ja oppimisessa: parhaat käytänteet

1. Tuotokset

1.1. Esimerkki s2+Word

1.2. Esimerkki s2+ppt

2. Toimintamallit

2.1. Esimerkki: reflektointia

3. Palaute ja arviointi

3.1. oikea-aikaisesti, henkilökohtaisesti, ryhmälle

4. Haasteita

4.1. Jos ei itsekään osaa?

4.1.1. Onko suunnitelmia?

4.1.2. Onko tukihenkilöitä?

4.1.3. Vanha tuttua ja turvallista

4.2. Ihmisten toimintakulttuuri

4.2.1. Oppiminen (halu oppia uutta)

4.2.2. Ajattelutavat

4.2.3. Asenteet

4.2.4. Puhetavat

4.2.5. Työnjako, työn organisointi

4.2.6. Ongelmanratkaisutaidot

4.2.7. Sosiaaliset taidot

4.2.8. Osallistumisaktiivisuus

4.3. Aikapula

4.3.1. Suunnitelmallisuus

4.3.2. Työmenetelmät

4.3.2.1. Päällekkäinen työ

4.3.2.2. Turha hierarkia

4.3.3. Käyttöönottovaihe

4.3.3.1. Toiset omaksuvat hitaasti

4.4. Tiedon saaminen

5. Koulun oma verkkoalusta

5.1. Moodle

5.2. Fronter

6. Koti-koulu yhteistyöalusta

6.1. Wilma

7. Oppijoiden kanssa

7.1. wikit

7.2. blogit

7.3. Facebook

7.4. verkon oppiresurssit

7.4.1. ks. Vinkkiverkko-wiki

7.5. tiedon haku netistä