Open data ja journalismi, estävät tekijät

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Open data ja journalismi, estävät tekijät by Mind Map: Open data ja journalismi, estävät tekijät

1. Eetos

1.1. Journalisti kokee olevansa raakatiedon jalostaja, raakatiedon julkaiseminen outo idea

1.2. Journalisti vs. yleisö, epäluottamus (keskustelupalstat)

1.3. Journalistin ohjeet: journalististen päätösten tekeminen toimituksessa

1.4. Pelko skuuppien menettämisestä

1.5. Verkko on harvoin ykkösväline

1.6. "Onko tämä journalistin hommaa?"

2. Raha

2.1. Kaupallinen verkkojournalismi perustuu sivunäyttöihin, datasettien jakaminen (varsinkin ulkopuolisissa palveluissa) vie lukijoita muualle

2.2. Web-kehityksen rahat menevät yleensä tekniikkaan, ei sisällölliseen kehitykseen

2.3. Näyttäkää toimiva liiketoimintamalli

3. Työkalut

3.1. Journalistit eivät koe verkkoa luonnolliseksi ympäristöksi

3.2. Toimitusjärjestelmät hyvin tiukkoja sabluunoja

3.3. Palvelusuunnittelu ei yleensä yhteydessä toimituksen jokapäiväiseen työhön -> verkon mahdollisuuksia ei täysin ymmärretä