BAB 2 : NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2 : NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN by Mind Map: BAB 2 : NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN

1. NILAI-NILAI

1.1. KEKELUARGAAN

1.1.1. Konsep Konfusianisme: -kesetiaan dan pertalian erat amat penting -5 bentuk hubungan   *pemerintah dan rakyat  *ayah dengan anak  *abang dengan adik  *sahabat dengan sahabat  *suami dan isteri

1.1.2. Konsep Islam -berpaksikan kasih sayang dan tanggungjawab -proses lengkap:  *proses pencarian jodoh, t/jawab suami isteri, anak dll -keluarga sebagai asas pembinaan masyarakat dan negara

1.2. ALAM SEKITAR

1.2.1. -alam sekitar merupakan anugerah tuhan dan manusia berperanan untuk menjaga alam sekitar.

1.2.2. -tamadun Islam mengajar mengajar manusia membuat hubungan baik dengan alam sekitar

1.2.3. -agama Buddha mengajar manusia tentang konsep 'Esho Fuai' iaitu manusia dan alam sekitar saling berkaitan serta memerlukan antara satu sama lain.

1.3. KEPERCAYAAN

1.3.1. -tamadun Islam menitikberatkan persoalan ketuhanan dan kerohanian.

1.3.2. -tamadun Jepun dipengaruhi Shintoisme menurut Nitobe berperanan menanamkan rasa kebangsaan Jepun dan semangat patriotisme.

1.3.3. -konfusianisme menjadi dasar pemerintahan sewaktu pemerintahan zaman Tokugawa.

1.3.4. -Budhisme di Jepun melahirkan mazhab seperti Tendai, Shogun, Jodo-shu, Shinran, dan Zen.

1.4. KEPIMPINAN KERAJAAN

1.4.1. -peranan raja penting dalam tamadun China.raja mestilah bijak, pintar, cekap melaksanakan t/jawab, serta bertindak sempurna.

1.4.2. -dalam Islam pula, pemimpin yang dilantik perlu bersifat adil, berpengetahuan tinggi, dan berkemampuan untuk memimpin. -pemimpin juga perlu amanah, tidak zalim, serta melaksanakan t/jawab dengan sebaik-baiknya.

1.4.3. -tamadun India menggunakan pendekatan agama Buddha dengan menyebarkan ajaran Dharma yg menekankan nilai2 moral seperti bertimbang rasa, membantu orang miskin, dan tidak membunuh binatang.  -raja b't/jawab untuk menjaga kebajikan rakyat.

1.5. PENDIDIKAN

1.5.1. -matlamat utama dalam pendidikan ialah pembinaan sifat-sifat seseorang.

1.5.2. -dalam Islam, persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia.

1.5.3. -dalam ajaran Buddha dan beberapa ajaran Hindu, transformasi dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.

1.6. KEGIATAN EKONOMI

1.6.1. -kewujudan konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhismeseperti yang termaktub dalam salah satu daripada "Jalan Lapan Lapis Mulia"

1.6.2. -dalam Islam, prinsip yg berkaitan halal haram mempunyai hubungan rapat dengan persoalan akhlak

1.7. KERJA

1.7.1. -setiap individu memerlukan kerja untuk meneruskan kelangsungan hidup.

1.7.2. -Islam menghendaki penganutnya bekerja bagi menampung keperluan kehidupan.

1.7.3. -pengurangan masalah pengangguran mengurangkan masalah sosial dalam sesebuah negara.

1.7.4. -kerajaan berperanan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat.

1.8. KEMANUSIAAN

1.8.1. -nilai-nilai yang tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemanusiaan manusia

1.8.2. -menjaga agama, maruah, harta, diri dan akal merupakan matlamat utama tamadun Islam.

1.8.3. -semua tamadun manusia menolak keganasanterhadap manusia dan makhluk lain serta menentang salahguna kuasa, jenayah, ketidakadilan, dan lain-lain sifat yang meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat.

1.9. KEADILAN

1.9.1. -sistem undang-undang diperaturkan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam sesebuah negara.

1.9.2. -dalam Islam, Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin telah memperaktikkan keadilan dalam pemerintahan mereka. - al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijtihadmenjadi sumber rujukan.

1.9.3. -pada zaman Socrates dan Plato (Greek dan Yunani) melahirkan idea pemerintahan demokrasi dengan menghapuskan sistem pemusatan kuasa -rakyat berkuasa dalam menentukan corak pemerintahan negara.

1.9.4. -dalam tamadun Melayu konsep setia kepada raja dam adil kepada rakyat diperaktikkan.

1.10. KESIHATAN

1.10.1. -Islam menekankan aspek kesihatan dalam kehidupan iaitu penjagaan pemakanan, pengurusan persekitaran, pengurusan tidur dan jaga, kebersihan diri dan pakaian. -merangkumi aspek rohani, emosi, psikologi, dan fizikal.

1.10.2. -perubatan China termasuklah rawatan seperti ubat herba, acupuncture, terapi diet,serta urut Tui na dan Shiatsu. -amalan teori-teori yin dan yang, Lima Fasa, sistem saluran badan manusia, teori organ Zang Fu, enam pengesahan, empat lapis dan sebagainya.

1.10.3. -tamadun India mempunyai kaedah Ayurveda iaitu persediaan perubatan dan tatacara pembedahan.

2. INTERAKSI DALAM TAMADUN

2.1. FAKTOR INTERAKSI

2.1.1. 1.faktor geografi

2.1.2. 2.faktor perdagangan

2.1.3. 3.faktor keagamaan

2.1.4. 4.faktor pemerintah

2.1.5. 5.faktor survival

2.2. KESAN INTERAKSI

2.2.1. KESAN POSITIF

2.2.2. KESAN NEGATIF