Mihin tvt:stä ja somesta voisi olla hyötyä laajennetussa työssäoppimisessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mihin tvt:stä ja somesta voisi olla hyötyä laajennetussa työssäoppimisessa by Mind Map: Mihin tvt:stä ja somesta voisi olla hyötyä laajennetussa työssäoppimisessa

1. yhteydenpito

1.1. eri toimijat

2. oppimisprosessi

2.1. dokumentointi, näkyväksi tekeminen

3. osaamisen arviointi

3.1. aos-näytöt

4. oppimisen arviointi

5. ohjaus

6. yhteisöllinen työskentely ja vertaistuki

7. dokumentit

7.1. luominen, säilytys, päivitys

8. kyselyt

8.1. teko, palautteet

9. opiskelijalähtöisyys

10. työelämän edellyttämät avaintaidot

11. työelämän edustajien kouluttaminen