Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding by Mind Map: Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding

1. Uitvoering van je werk vastleggen

1.1. invulformulieren

1.2. vrije verslaglegging

2. Intervisie

2.1. Persoonlijke leerdoelen stellen

3. Ontwikkelingen in je beroep bijhouden

4. Wat is professionaliteit

4.1. Betaald werk

4.2. een beroepsopleiding

4.3. werken volgens beroepsprofiel of beroepscode

4.4. werken vanuit een beroepshouding

5. Kenmerken beroepshouding