Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding by Mind Map: Ontwikkeling van het werkconcept
en Beroepshouding
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding

Uitvoering van je werk vastleggen

invulformulieren

vrije verslaglegging

Intervisie

In feiten is intervisie een gestructureerd groepsgesprek. De structuur van het gesprek kan er zo uitzien: - Inbreng van het probleem. - Door vragen en samenvatten het probleem duidelijk omschrijven. - Gesprek of discussie met alle betrokkenen. - De inbrenger formuleert zelf een conclussie. Als dat niet lukt, doet de gespreksleider dat. - De gespreksleider vraagt of de inbrenger tevreden is. - Zo niet, dan doet de gespreksleider een poging om de 'puntjes op de i' te zetten. - Anders wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Persoonlijke leerdoelen stellen

Ontwikkelingen in je beroep bijhouden

Ontwikkelingen in je beroep kun je bijhouden door: - School abonnementen - De media - eigen abonnementen - vaksbondsbijeenkomsten - bijscholing

Wat is professionaliteit

Betaald werk

een beroepsopleiding

werken volgens beroepsprofiel of beroepscode

werken vanuit een beroepshouding

Kenmerken beroepshouding

aspecten van de beroepshouding:- inlevingsvermogen of begrip - respect of fatsoen - echtheid of je eigen gevoelens - persoonlijk evenwicht -nadenken over wat jou drijft