Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding by Mind Map: Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ontwikkeling van het werkconcept en Beroepshouding

Uitvoering van je werk vastleggen

invulformulieren

Aandachtspunten bij het invullen van formulieren: . volledigheid. zakelijkheid. herhaling vermijden

vrije verslaglegging

Hoe doe je aan vrije verslaglegging? Je doet hieraan door tijdens je werk, als je getroffen wordt door een voorval, even een paar steekwoorden te noteren. Na school werk je deze steekwoorden uit. Je doet er verder voorlopig niets mee.

Intervisie

In feiten is intervisie een gestructureerd groepsgesprek. De structuur van het gesprek kan er zo uitzien: - Inbreng van het probleem. - Door vragen en samenvatten het probleem duidelijk omschrijven. - Gesprek of discussie met alle betrokkenen. - De inbrenger formuleert zelf een conclussie. Als dat niet lukt, doet de gespreksleider dat. - De gespreksleider vraagt of de inbrenger tevreden is. - Zo niet, dan doet de gespreksleider een poging om de 'puntjes op de i' te zetten. - Anders wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Persoonlijke leerdoelen stellen

Persoonlijke leerdoelen stellen: - heldere vraagstelling - eigen keuzes maken

Ontwikkelingen in je beroep bijhouden

Ontwikkelingen in je beroep kun je bijhouden door: - School abonnementen - De media - eigen abonnementen - vaksbondsbijeenkomsten - bijscholing

Wat is professionaliteit

Betaald werk

Bij betaald werk is er een hogere verwachting qua kwaliteit.

een beroepsopleiding

Je werk moet kwaliteit hebben, er worden kwalitetseisen aan gesteld. Om die kwaliteit te waarborgen, heb je een opleiding gevolgd.

werken volgens beroepsprofiel of beroepscode

Een beroepscode gaat over verantwoordelijkheid, over bewust en integer handelen in de uitoefening van het beroep. In de beroepscode voor leraren lichamelijke opvoeding staan zaken als: - Draagt verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de eigen professionaliteit;- onderahoudt professionele contacten met collega`s; Deze twee regels betreffen de verantwoordelijkheid voor het eigen beroep en voor het contact met collega`s binnen dat beroep. Er zijn ook regles die de omgang met leerlingen betreffen, bijvoorbeeld:- zorgt dat lichamelik contact functioneel is en niet tot misverstanden leidt;- maakt er melding van bij de directie als hij alleen met een leerling is. Iedere beroepscode is toegespitst op dat specifieke beroep.

werken vanuit een beroepshouding

Belang van een beroepshouding: - Herkenbaarheid van het beroep - onderlinge afstemming - herkenbaarheid naar buiten

Kenmerken beroepshouding

aspecten van de beroepshouding:- inlevingsvermogen of begrip - respect of fatsoen - echtheid of je eigen gevoelens - persoonlijk evenwicht -nadenken over wat jou drijft